Menu Zavrieť

Zmluvy

Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve: Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Alex Borbely, Marián Orolín, Ján Orolín, Miroslav Ladányi (nar. 1951), Peter Ladányi, Mgr. Miroslav Ladányi (1978), Jaroslav Ladányi, MUDr. Róbert Illéš 1,00 € 07.06.2018
IROP – D1 – 302021H 970 – 221 – 10 DODATOK Č. IROP – D1 – 302021H970 – 221 – 10 k ZMLUV E O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO P RÍSPEVKU Č. IROP – Z – 302021H970 – 221 – 10 zo dňa 09.11.2017 Nitriansky samosprávny kraj 139 111,01 € 12.05.2018
ZD1/130318 Kúpna zmluva č.: ZD1/130318 uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov KRAJSPOL SK, s.r.o. 13 140,00 € 23.04.2018
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Grossa Nova, s.r.o. 0,00 € 23.04.2018
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Mário Homola Piliarska výroba – porez dreva, hobľovanie-impregnácia dreva 9 202,61 € 05.04.2018
Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU MP PROFIT PB, s.r.o. 0,00 € 27.02.2018
Zmluva o dielo Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove” DlMl max, s.r.o. 25 979,88 € 12.02.2018
Zmluva o dielo Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice AGROSTAV HSV spol. s r.o. 129 908,40 € 05.02.2018
2017/11/PG ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG MP PROFIT PB, s.r.o. 0,00 € 11.01.2018
Kamerový systém ZoD na realizáciu diela ,,Kamerový systém v obci Beladice” MK hlas, s.r.o. 24 978,89 € 14.11.2017
IROP-Z- 302021 H970- 221-10 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitriansky samosprávny kraj 138 225,00 € 09.11.2017
Príkazná zmluva č.13/2017/EL Príkazná zmluva č.13/2017/EL Združenie miest a obcí Žitného ostrova 0,00 € 11.10.2017
012017/1/ 1.1 – 07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prśpevku na podporu realizácie projektu: “Zábavné centrum pre deti”, realizovaného na výzvu:ISMRMT012017 Mikroregión Tríbečsko 38 988,00 € 21.07.2017
2017-17-07 Kúpna zmluva Mária Ladányiová, rod. Beláňová, Mária Čikelová, rod. Horvátová, Helena Minárová, rod. Horvátová, Anna Horváthová, rod. Horváthová. 4,00 € 17.07.2017
39/NR/2016 Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra 20 000,00 € 28.03.2017
2122017 Zmluva o spolupráci a poradenstve. TORVEL s.r.o. 1 600,00 € 21.02.2017
SEBE/2/2017/ 810-00/Bel Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzky Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 61 957,85 € 14.02.2017
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020 PROUNION, a.s. 0,00 € 05.01.2017
ZNR0111 2016220 Zmluva č. ZNR01112016220 uzatvorená podľa par. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zakonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa par. 59 odst. 2 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0,00 € 12.04.2016
14122015 Zmluva o poskytovani auditorských služieb N.M. Audit, s.r.o. 0,00 € 14.12.2015
6/2015 Zmluva o dielo – ÚPO Beladice Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA- architektonický ateliér 23 700,00 € 13.11.2015
KRHZ-NR- 410 -021/2015 Zmluva o výpožičke KRHZ Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 € 26.10.2015
1910/2015 Zmluva o dielo-Multifunkčné ihrisko SportReal Nitra, s.r.o. 0,00 € 22.10.2015
UV SR – 1071/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie – Multifunkčné ihrisko Úrad vlády Slovenskej republiky 0,00 € 19.10.2015
108222 08U01 Zmluva__č._108222_08U01_-_ odstredivka_kalu Enviromentálny fond 0,00 € 23.09.2015
13538L1001. 12.0018VB Zmluva_o_zriadení_vecných_ bremien_č.13538L1001.12.0018VB Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 € 13.12.2013

 

9.11.2018 Zmluva – Požiarna zbrojnica

Zmluva – Požiarna zbrojnica

15.10.2018 Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás

Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás

11.9.2018 Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás

Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás

3.3.2018 Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

15.2.2018 Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove”

Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove”

14.2.2018 Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice

Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice

15.1.2018 ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG

20.11.2017  Zmluva o dielo na realizáciu diela ,,Kamerový systém v obci Beladice”

Zmluva_o_dielo-kamerový_systém

14.11.2017  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva_o_poskytnutí_NFP_č.IROP-Z-302021H970-221-10

22.7.2017   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie projektu: “Zábavné centrum pre deti”, realizovaného na výzvu:ISMRMT012017

Zmluva_o_poskytnutí_NFP_-_Zábavné_centrum_pre_deti

17.7. 2017   Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6.4. 2017   Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

Zmluva_č._39-NR-2016

5.1. 2017   Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020

Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020

– Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva_o_zriadení_vecných_bremien_č.13538L1001.12.0018VB

– Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia ( dátum zverejnenia 10.3.2014)

Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia

– Zmluva o prevádzkovaní

Zmula o prevádzkovaní verejného vodovodu

poskytnutie príspevku na verejné osvetlenie  – zverejnené 20. mája 2014

verejne osvetlenie beladice

Dodatok_č._2_k_zmluve_o_poskytovaní_NFP  – zverejnené 11.júla 2014

Dodatok_č._2_k_zmluve_o_poskytovaní_NFP

Záložná zmluva_č._407-417-2011,_návrh_na_vklad –  zverejnené 22. júla 2014

Záložná_zmluva_č._407-417-2011,_návrh_na_vklad

Prístupnosť