Menu Zavrieť

Zmluvy

Chronologické zoradenie zmlúv medzi obcou Beladice a dodávateľmi.
Pre zobrazenie zmluvy je potrebné kliknúť na uvedený názov.

Dátum Názov Dodávateľ
15.04.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 132202415  Ekofond SPP, n.o.
03.04.2024 Zmluva o bežnom účte – DREVENICA, s.r.o.  Prima banka Slovensko, a.s.
20.03.2024 Zmluva o vedení účtovníctva a spracovaní personálnej a mzdovej agendy č. U01/2024 – DREVENICA, s.r.o.   TEHLAN, s.r.o. 
04.03.2024 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406 DKL6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Beladice Úrad vlády Slovenskej republiky
01.03.2024 Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (01) Ing. Marcel Sládek
23.02.2024

Zmluva o Elektronických službách -SPORObusiness

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
23.02.2024

Zmluva o bežnom účte – SPORObusiness

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
23.02.2024

Zmluva o poskytovaní pevnej ambulatnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a úhradách za ňu  

Fakultná nemocnica Nitra
16.02.2024

Príloha č. 1 k Zmluve č. ZNR11072015220 

ENVI-PAK, a.s.
14.02.2024

Kúpna zmluva 

XEROX LIMITED
07.02.2024

Zmluva č. 2201/2024/TD o umiestnení mobilných kontajnerov určených pre zber jedlých olejov a tukov v obci Beladice 

MEROCO, a.s.
05.02.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (10)

Štefan Farkaš
30.01.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (06)

Daniel Varhaník a Marta Varhaníková
15.01.2024

Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva č. 01/2024 zo dňa 15.01.2024 (Obec Beladice a Renáta Jamrichová) 

Renáta Jamrichová
10.01.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (08)

Dobiášová Eva
10.01.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (07)

Candráková Lucia
10.01.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (05)

Tokár Štefan a Magdaléna Tokárová
10.01.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (04)

Ondriš Martin a PhDr. Michaela Ondrišová
10.01.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (03)

Neuwirth Norbert
10.01.2024

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce (02)

Jozef Kéri
08.01.2024

 Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74PLDD009218

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
04.01.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Kaderníctvo Mária Ondrišová

Mária Ondrišová
03.01.2024

Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM-03/2019 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov 

IQ ideas, s.r.o.
21.12.2023

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá

Útulok Zlaté Moravce o.z.
20.12.2023

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 06PLDD002621

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.12.2023

Kúpna zmluva č. 03/2023 zo dňa 13.12.2023 (Obec Beladice a Adriana Tokárová)

Adriana Tokárová
12.12.2023

Dodatok č. 1 – Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu 11 011283

Waste transport, a.s.
08.12.2023

Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 1/2019/ZM o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 403465

ARRIVA NITRA a.s.
06.12.2023

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva – Prima banka Slovensko, a.s. 

Prima banka Slovensko, a.s.
04.12.2023

Zmluva o užívaní verejného priestranstva PATRIK VAŠKO TRANS

PATRIK VAŠKO TRANS
20.11.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-040/2023/SOIROPPO3-302071BRS7 (projekt: Knižnica – Beladice „Modernizácia a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladíc“ )

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
15.11.2023 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve – POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16749 (DOPOISTENIE – Knižnica Beladice) Union poisťovňa, a.s.
14.11.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o.
14.11.2023 Zmluva o dielo (PP INVEST, s.r.o. a Obec Beladice)-Materská škola BELADICE-prístavba PP INVEST, s.r.o.
06.11.2023 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty (Prima banka Slovensko, a.s.) Prima banka Slovensko, a.s.
02.11.2023

 Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74PLDD009218

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
31.10.2023

DOHODA č. 23/16/010/8

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.10.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (projekt: Riešenie migračných výziev v obci Beladice) 

Dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13.10.2023 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva (Modul QR kódy k programu WinCITY Dane) TOPSET Solutions s.r.o.
13.10.2023 ZMLUVA č. POD 5/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny (názov projektu: Zelená infraštruktúra v Beladiciach) Slovenská agentúra životného prostredia
10.10.2023 ZMLUVA o DIELO (CHODNÍKY BELADICE) TONEX stavby s.r.o.
02.10.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100001074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
07.09.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie (Beladice kamerový systém etapa 2) Nitriansky samosprávny kraj
11.08.2023 Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu 11011283 Waste transport, a.s.
01.08.2023 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 26.05.2023 Anton Havetta
20.07.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov – PRINCKA s.r.o. PRINCKA s.r.o.
20.07.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov – ROHAS s.r.o. ROHAS s.r.o.
19.06.2023 Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región a KOMUNAL SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o.   Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. – Predaj elektriny a plynu, o.z.
19.06.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – číslo zmluvy: 10/2023 Ing. Dagmar Horáková
16.06.2023 Dodatok č. 1 ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.04.2023 ba kieho, s.r.o.
09.06.2023 Príkazná zmluva č. 16 VO/08/2023/EL-KSVO Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región a KOMUNAL SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o.
02.06.2023 Zmluva o bežnom účte (Obec Beladice a Prima banka Slovensko, a.s.) 1 Prima banka Slovensko, a.s.
02.06.2023 Zmluva o bežnom účte (Obec Beladice a Prima banka Slovensko, a.s.) 2 Prima banka Slovensko, a.s.
02.06.2023 Zmluva o bežnom účte (Obec Beladice a Prima banka Slovensko, a.s.) 3 Prima banka Slovensko, a.s.
02.06.2023 Zmluva o bežnom účte (Obec Beladice a Prima banka Slovensko, a.s.) 4 Prima banka Slovensko, a.s.
22.05.2023 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74PLDD009218 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
22.05.2023 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3W Slovakia, s.r.o.
11.05.2023 Kúpna zmluva (Obec Beladice a AXIS computers s.r.o.) AXIS computers s.r.o.
09.05.2023 Kúpna zmluva č. 1 zo dňa 3.5.2023 Obec Beladice a Vladimír Kováč
02.05.2023 Zmluva č. 323 0204 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR
28.04.2023 Zmluva o dielo – „Knižnica – Beladice_Architektonicko-stavebná časť_ Zdravotechnika“ (Obec Beladice a ba kieho, s.r.o. ) ba kieho, s.r.o.
25.04.2023 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 06PLDD002621 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s
19.04.2023 Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 1.9.2004 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť
17.04.2023 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve (POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16749) Union poisťovňa, a. s.
12.04.2023 Príkazná zmluva č. 01 VO/05/2023/EL-KSVO KOMUNAL SERVIS – Verejné obstávanie, s.r.o.
29.03.2023 Kúpna zmluva – germicídne žiariče GRIZZLY s.r.o
28.03.2023 Dohoda č. 23/16/054/103 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
24.03.2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena EKOSTAVBY, s.r.o.
09.03.2023 Licenčná zmluva  – software „Prolex“ eSYST, s.r.o.
09.03.2023 Licenčná zmluva  – software „Enex“ eSYST, s.r.o.
02.03.2023 Dohoda o skončení nájmu pozemku (Obec Beladice a M&Š&D, s.r.o.) M&Š&D, s.r.o.
01.03.2023 Nájomná zmluva (zmluva o prenájme) – vybudovanie inžinierskych sietí a to „Rozšírenie vodovodu“ a osadenie „Vodomernej šachty“ NEUROILL s.r.o. (v zast. MUDr. Lucia Illéšová)
01.03.2023 Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-NR-VO-198-021/2022 (príves nákladný) Slovenská republika, zast. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
01.03.2023 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74PLDD009218 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
01.03.2023 Zmluva č. 2/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Beladice Martin Slaziník
28.2.2023 Dohoda č. 23/16/054/61 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
01.02.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 1/2019/ZM ARRIVA NITRA a.s.
01.02.2023 Zmluva o poskytnutí služby „NFP302070BRS7 -Knižnica – Beladice „Modernizácia a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladíc“ – riadenie projektu Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.
01.02.2023 Dodatok č. 3 K zmluve o poskytnutí služby č. 110 111 98 Waste transport, a.s.
01.02.2023 Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb + Príloha č. 3 k zmluve NISOFT s.r.o.
18.01.2023 Príloha číslo 1 K Zmluve č. ZNR11072015220/A ENVI-PAK, a.s.
18.01.2023 Zmluva o dielo č. 15 (Obec Beladice a Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA – Architektonický ateliér) Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA – Architektonický ateliér
18.01.2023 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) – SPP a Obec Beladice Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.01.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112222 Energie2, a.s. , odštepný závod Energie2, a.s., – Predaj elektriny a plynu, o.z.
 ROK 2022
21.12.2022 Dohoda č. 22/16/012/16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
21.12.2022 Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. , J. Vyskoč a obec Beladice
8.12.2022 Zmluva o poskytnutí podpory medzi obcou Beladice a SAŽP č. SAŽP SRP/ZO/2022/269 (Beladice) Slovenská agentúra životného prostredia – Zelené obce Slovenska
07.12.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena (Splašková kanalizácia)  povinní z vecného bremena: viď zmluva a oprávnený: Obec Beladice
05.12.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena (Splašková kanalizácia) povinní z vecného bremena: viď zmluva a oprávnený: Obec Beladice
22.11.2022 Príkazná zmluva č. 06 VO/06/2022/EL-KS Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región, Komunál – Servis, s.r.o.
22.11.2022 Príkazná zmluva č. 19/VO/08/2022/PL-KS Obec Mužľa, Komunál – Servis, s.r.o.
22.11.2022 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 04/2022 EKOSTAVBY, s.r.o.
25.10.2022 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá
Útulok Zlaté Moravce o.z.
20.10.2022 Kúpna zmluva č. 03/2022 zo dňa 19.10.2022 Martin Kišac, Jana Kišacová a Obec Beladice
18.10.2022 Kúpna zmluva č. 02/2022 zo dňa 14.10.2022 M:projekcia, s.r.o. a Obec Beladice
12.09.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 06PLDD002621 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
09.08.2022 Kúpna zmluva č. 01/2022 zo dňa 12.05.2022 Róbert Slimák a Obec Beladice
09.08.2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.05.2022 Róbert Slimák a Obec Beladice
02.08.2022 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-044/2022 Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.07.2022 Zmluva č. 02/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Beladice Obec Beladice a MARENČÍK reality, s.r.o.
18.07.2022 Dodatok číslo 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74PLDD009218
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
18.07.2022 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Beladice Obec Beladice a MUDr. Magdaléna Porubská
16.06.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112222 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. – Predaj elektriny a plynu, o.z.
16.06.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112259 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. – Predaj elektriny a plynu, o.z.
20.05.2022 Darovacia zmluva Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky
26.04.2022 GRANT AGREEMENT (Obec Beladice a European Education and Culture Executive Agency (EACEA) European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
01.03.2022 Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM – 03/2019 IQ ideas, s.r.o.
02.02.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby č. 110 111 98 Waste transport, a.s.
31.01.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 1/2019/ZM ARRIVA NITRA a.s
25.01.2022 Akceptačný protokol k Zmluve o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra TOPSET Solutions s.r.o.
25.01.2022 Dohoda č. 22/16/012/1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
05.01.2022 Poistná zmluva – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s.
 ROK 2021
22.12.2021 Nájomná zmluva (zmluva o prenájme) NEUROILL s.r.o.
20.12.2021 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o.
23.11.2021 Zmluva o aktualizácii dát katastra (TOPSET Solutions s.r.o.) TOPSET Solutions s.r.o.
05.11.2021 Zmluva o aktualizácii programov v systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. TOPSET Solutions s.r.o.
05.11.2021 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o.
TOPSET Solutions s.r.o.
05.11.2021 Zmluva o poskytnutí technickej služby SECTEL, s.r.o.
SECTEL ,s.r.o.
05.11.2021 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra TOPSET Solutions s.r.o. TOPSET Solutions s.r.o.
03.11.2021 Zmluva o nakladaní s odpadmi Vepos spol. s.r.o.
15.10.2021 Nájomná zmluva č. 01/2021 zo dňa 15.10.2021 M&Š&D, s.r.o.
05.10.2021 Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovanie zdravotnej starostlivosti č. 4007VLD000613 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
30.09.2021 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 02/2021 zo dňa 14.07.2021 Róbert Slimák
24.09.2021 Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO PP INVEST, s.r.o
20.09.2021 Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie
19.08.2021 Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74PLDD009218 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
29.07.2021 Kúpna zmluva č. 02/2021 zo dňa 14.07.2021 Róbert Slimák
29.07.2021 Kúpna zmluva č. 03/2021 zo dňa 26.07.2021 Regina Furdová a Ing. Diana Furdová
16.07.2021 Zmluva o dielo (Obec Beladice a PP INVEST, s.r.o.) PP INVEST, s.r.o.
14.07.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby, súhlas oprávneného ev. č. 210070-0170000690-VB (Obec Beladice, Marcel Sládek a Západoslovenská distribučná, a.s.)
Západoslovenská distribučná, a.s.
09.07.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Národná geograficko informačná, s.r.o.
04.07.2021 Zmluva č. 590/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj
01.07.2021 DOHODA Č. 21/16/054/34 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
15.06.2021 Zmluva č. 6/1000162847 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
09.06.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33/16, Názov projektu: ZBERNÝ DVOR BELADICE Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Slovenská agentúra životného prostredia)
03.06.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23_10_2020 FRADEX stavby s.r.o.
03.06.2021 Kúpna zmluva č. 01/2021 zo dňa 02.06.2021 Roman Guniš a manželka Michaela
01.06.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Dagmar Horáková Ing. Dagmar Horáková, audítor
01.06.2021 Darovacia zmluva č. p. : KRHZ-NR-VO-69-003/2021 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
21.05.2021 Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Ing. Zuzana Matušková
12.05.2021 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (Obec Beladice, Marcel Sládek a Západoslovenská distribučná, a.s.) Západoslovenská distribučná, a.s.
12.05.2021 ZMLUVA Č. 321. 0202 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
04.05.2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby MARENČÍK reality, s.r.o.
19.03.2021 Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu Č. ND 15_2021 KRONOSPAN, s.r.o.
16.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Slovenská republika — Štatistický úrad SR
24.02.2021 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (Obec Beladice, MARENČÍK reality, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.) Západoslovenská distribučná, a.s.
15.02.2021 Licenčná zmluva č. U236512021 MADE spol. s.r.o.
15.02.2021 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol s.r.o. MADE spol. s.r.o.
15.02.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol s.r.o. MADE spol. s.r.o.
03.02.2021 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74PLDD009218 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
29.01.2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby č. 110 111 98  Waste transport, a.s.
26.01.2021 Zmluva č. 06PLDD002621 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
21.01.2021 Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4007VLDD000613 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
21.01.2021 Zmluva č. 017/2021/WR Waste Recycling, a.s.
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov INTA, s.r.o.
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní organizačno-ekonomického poradenstva a administratívnych prác
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
14.01.2021 Zmluva o dodaní tovarov AIRNET s.r.o.
08.01.2021 Dohoda č. 20/16/012/20 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
 ROK 2020
22.12.2020 Dodatok č. 1 K zmluve o poskytnutí služby č. 110 111 98
(súbor 1, súbor 2)
Waste transport, a.s.
08.12.2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika — Štatistický úrad SR
07.12.2020 Dohoda č.20/16/54X/53 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
01.12.2020 Zmluva o spolupráci č. zmluvy USVRK-OIP-2020/001620-017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.11.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-155-021/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.11.2020 Zmluva o manažmente projektu č. 1/2021 MP Profit PB, s.r.o.
16.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Externé riadenie projektu: „Zberný dvor Beladice“ zo dňa 6.2.2020 K-CENTUM, spol. s.r.o
09.11.2020 Zmluva o dielo 23-10-2020 FRADEX stavby s.r.o
28.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112222 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. – Predaj elektriny a plynu, o.z.
16.10.2020 Zmluva č. 593_2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj
07.10.2020 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá Útulok Zlaté Moravce o.z
01.10.2020 Licenčná zmluvy na poskytovanie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3W Slovakia s.r.o.
01.10.2020 Zmluva o spracúvaním osobných údajov (3W Slovakia s.r.o.) 3W Slovakia s.r.o.
29.09.2020 Zmluvy o poskytnutí služby 110 111 98 Waste transport, a.s.
04.10.2020 Zmluva Slovenská agentúra životného prostredia Obnova dediny Slovenská agentúra životného prostredia
18.08.2020 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1112259 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. -Predaj elektriny a plynu, o.z.
06.08.2020 Príkazná zmluva č. 08_022020_POI Komunál-Servis, s.r.o.
27.07.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 11112222 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. -Predaj elektriny a plynu, o.z.
10.07.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č.1112222 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z
29.06.2020 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. /02/2020/ PL-KSVO
KOMUNAL SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o.
03.06.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Dagmar Horáková) Ing. Dagmar Horáková
29.05.2020 Príkazná zmluva č. 02/2020/PL KOMUNAL-SERVIS – Verejné obstarávanie, s.r.o.
14.05.2020 Príkazná zmluva č. 10/2020/EL. Komunál-Servis, s.r.o.
14.05.2020 Zmluva č. ZM-25/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti. IQ ideas, s.r.o.
13.03.2020 Zmluva č.3200027 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
10.03.2020 Nájomná zmluva  č. NZSK 2020/036/21883 obec Beladice a XEROX Limited.
XEROX LIMITED
26.02.2020 Príkazná zmluva č. 01/MRPD 201910 Drevenica eBIZ Procurement, s. r. o.
25.02.2020 Nájomná zmluva č. 1_2020 z dňa 24.2.2020 REDBONE s.r.o.
24.02.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov obec Beladice a Menelaos Kanakis Menelaos Kanakis
09.02.2020 Zmluva o odbere druhotných surovín Miroslav Kováč MS KOV
09.02.2020 Zmluva o poskytovaní služieb Externé riadenie projektu „ZBERNÝ DVOR BELADICE“ K-CENTUM, spol. s.r.o.
06.02.2020 Zmluva a hudobnej produkcii Roman Mihálka Roman Mihálka
30.01.2020 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke  Ministerstvo životného prostredia SR
30.01.2020 Zmluva o hudobnej produkcii Kolárik Michal Kolárik Michal
04.01.2020 Dodatok zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia Waste transport, a.s.
04.01.2020 Zmluva o dielo zvoz odpadov  Waste transport, a.s.
 ROK 2019
25.12.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
01.12.2019 Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o.
12.11.2019 Zmluva o odbere druhotných surovín FRADEX s.r.o.
07.11.2019 Príloha č. 4 Podrobný rozpočet Projektu Obec Beladice
07.11.2019 Príloha č. 3 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Ministerstvo životného prostredia SR
07.11.2019 Príloha č.2 Predmet podpory NFP Úrad podpredsedu vlády
07.11.2019 Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Ministerstvo životného prostredia SR
07.11.2019 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR
07.11.2019 Všeobecné podmienky k zmluve NFK Ministerstvo životného prostredia SR
23.10.2019 Zmluva o umeleckom výkone DH Skýcovanka
22.10.2019 Zmluva o autokredite Škoda Rapid a Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva VOLKSWAGEN s. r.o.
21.10.2019 Zmluva o umeleckom výkone FS Vinička
21.10.2019 Zmluva o umeleckom výkone Súkromná základná umelecká škola, Tralaškola
14.08.2019 Zmluva o združení finančných prostriedkov rôzne obce
18.07.2019 Zmluva č. 736 2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu NSK NR Nitriansky samosprávny kraj
17.07.2019 Zmluva č. 756 2019 o poskytnutí dotácii na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj
11.07.2019 Dodatok z zámennej zmluve InDevel, s.r.o.
09.07.2019 Zmluva o dielo ALT-SPOL.SLOVAKIA, s.r.o.
04.07.2019 Zámenná zmluva č. 01/2019 InDevel, s.r.o.
28.06.2019 Zmluva o združení finančných prostriedkov Dohoda zmluvných strán
27.06.2019 Darovacia zmluva Branislav Nevín
25.06.2019 Zmluva č.39 972 O poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dobrovoľná požiarna ochrana
25.06.2019 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle parag.29 Fresco plus, s.r.o.
01.05.2019 Autorská zmluva Peter Koleda, PhD.
28.03.2019 Zmluva na dodávku zemného plynu SPP – Slovenský plynárenský priemysel
25.03.2019 Zmluva o dielo: Drevenica Peter Andreánsky
21.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Západoslovenská distribučná, as
02.03.2019 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb ML – audit, s.r.o.
28.02.2019 Zmluva na transparentný účet Slovenská sporiteľňa, a.s.
21.02.2019 Zmluva na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov IQ Ideas, s.r.o, Na čerešňovom vrchu 13, Nitra
31.01.2019 Nájomná zmluva MUDr. Korčeková MUDr. Eva Korčeková
24.01.2019 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Tomáš Zboja, Kuzmányho 4, 036 01 Martin
 ROK 2018
28.12.2018 Zmluva o nájme o nebytových priestorov I.V.J., s.r.o, Župná ulica č.54, Zlaté Moravce
09.11.2018 Zmluva – Požiarna zbrojnica Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.10.2018 Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás Vladimír Halás
10.10.2018 Zmluva č. 129913 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond
10.10.2018 Kúpna zmluva Mihalička Róbert Mihalička
11.09.2018 Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás Vladimír Halás
07.06.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Alex Borbely, Marián Orolín, Ján Orolín, Miroslav Ladányi (nar. 1951), Peter Ladányi, Mgr. Miroslav Ladányi (1978), Jaroslav Ladányi, MUDr. Róbert Illéš
12.05.2018 Dodatok č. IROP – D1 – 302021H970 – nenávratný finančný príspevok. Nitriansky samosprávny kraj
23.04.2018 Kúpna zmluva č.: ZD1/130318 uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov KRAJSPOL SK, s.r.o.
23.04.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Grossa Nova, s.r.o.
05.04.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Mário Homola Piliarska výroba – porez dreva, hobľovanie-impregnácia dreva
03.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu č. 2017/11/PG MP PROFIT PB, s.r.o.
27.02.2018 Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU MP PROFIT PB, s.r.o.
12.02.2018 Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove“ DlMl max, s.r.o.
05.02.2018 Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice AGROSTAV HSV spol. s r.o.
15.01.2018 Zmluva o manažmente projektu 2017/11/PG MP PROFIT PB, s.r.o. Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
 ROK 2017
20.11.2017 Zmluva o dielo na realizáciu diela ,,Kamerový systém v obci Beladice“ MK hlas, s.r.o
14.11.2017 Zmluva o poskytnutí NFP č.IROP Z-302021H970 221-10 Ministerstvo pôdohospodárstva
09.11.2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitriansky samosprávny kraj
11.10.2017 Príkazná zmluva č.13/2017/EL Združenie miest a obcí Žitného ostrova
21.07.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prśpevku na podporu realizácie projektu: „Zábavné centrum pre deti“, realizovaného na výzvu:ISMRMT012017 Mikroregión Tríbečsko
17.07.2017 Kúpna zmluva Mária Ladányiová, rod. Beláňová, Mária Čikelová, rod. Horvátová, Helena Minárová, rod. Horvátová, Anna Horváthová, rod. Horváthová.
06.04.2017 Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.03.2017 Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra
21.02.2017 Zmluva o spolupráci a poradenstve. TORVEL s.r.o.
14.02.2017 Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzky Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
05.01.2017 Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020 PROUNION, a.s., IČO: 45597103, Adresa: Piaristická 2, 94901 NITRA
 ROK 2016
12.04.2016 Zmluva č. ZNR01112016220 odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
 ROK 2015
14.12.2015 Zmluva o poskytovani auditorských služieb N.M. Audit, s.r.o.
13.11.2015 Zmluva o dielo – ÚPO Beladice Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA- architektonický ateliér
26.10.2015 Zmluva o výpožičke KRHZ Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.10.2015 Zmluva o dielo-Multifunkčné ihrisko SportReal Nitra, s.r.o.
19.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie – Multifunkčné ihrisko Úrad vlády Slovenskej republiky
23.09.2015 Zmluva č. 108222 08U01 – odstredivka kalu Enviromentálny fond
 ROK 2014
22.07.2014 Záložná zmluva č.407-417-2011 návrh na vklad Štátny fond rozvoja bývania
11.07.2014 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní NFP Ministerstvo hospodárstva SR
20.04.2014 Verejne osvetlenie Beladice Ministerstvo hospodárstva SR
29.01.2014 Zmula o prevádzkovaní verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť
13.12.2013 Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VB Západoslovenská distribučná, a.s.
10.03.2014 Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia ELcomp s.r.o, Pražská 2, Nitra
05.03.2014 Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VB Západoslovenská energetika a.s.

 

 

Prístupnosť