Menu Zavrieť

Tlačivá

Tlačivá – rôzne

 

Názov tlačiva Stiahnuť
Daňové priznanie 2024
Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Poučenie k vyplneniu daňového priznania 2024
Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
Byty – Výpoveď nájomnej zmluvy
Čestné prehlásenie (stavebné)
Kolaudačné rozhodnutie
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Predĺženie lehoty výstavby
Vyhlásenie stavebného dozoru
Vyhlásenie o vykonaní odborného dozoru
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
Žiadosť na vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Prístupnosť