Menu Zavrieť

Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o sociálnych službách a tiež s ohľadom na národné priority rozvoja sociálnych služieb, berúc do úvahy miestne podmienky, potreby a špecifiká. Jeho základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb, resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na základe požiadaviek a záujmu občanov obce.

 Komunitný plán sociálnych služieb pre obec Beladice na roky 2018-2023

komunitny-plan-socialnych-sluzieb

Dokument na stiahnutie: https://www.obecbeladice.sk/wp-content/uploads/2018/09/komunitny-plan-socialnych-sluzieb.pdf

Prístupnosť