Menu Zavrieť

Verejné obstarávanie

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
19.11.2020

Výzva na predkladanie ponuky: Wifi pre teba – obec Beladice

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.

stiahnut PDF

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk

14.10.2020 Výzva na predkladanie ponúk (2) – ZBERNÝ DVOR BELADICE Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2 a č. 3 – všetkým známym záujemcom/uchádzačom stiahnut PDF
12.10.2020 Výzva na predkladanie ponúk (2) – ZBERNÝ DVOR BELADICE Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 1 – všetkým známym záujemcom/uchádzačom stiahnut PDF
06.10.2020 Výzva na predkladanie ponúk (2) – ZBERNÝ DVOR BELADICE stiahnut PDF
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk
14.05.2020 Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky: zberný dvor Beladice Zrušenie postupu zákazky stiahnut PDF
08.04.2020 Parkovisko s chodníkom pred Obecným úradom Beladice Výzva na predkladanie ponúk

Kompletná príloha

stiahnut PDF
archív (zip)
19.03.2020 Zberný dvor Beladice Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2 stiahnut PDF
12.03.2020 Zberný dvor Beladice Výzva na predkladanie ponúk – oprava

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

stiahnut PDF
stiahnut PDF
02.03.2020 Výzva na predkladanie ponúk Zberný dvor Beladice Výzva na predkladanie ponúk

Kompletná príloha

stiahnut PDF
archív (7z)
08.08.2019 Potvrdenie objednávky Zreštaurovanie kamenného kríža stiahnut PDF
25.07.2019 Výzva na predkladanie ponúk Reštaurovanie kamenného kríža stiahnut PDF
12.06.2019 Verejné obstarávanie – Prístavba PZ 2.kolo  Výzva na predkladanie ponúk

Kompletná príloha

stiahnut PDF
archív (.rar)
22.05.2019 Verejné obstarávanie – Prístavba PZ
Výzva na predkladanie ponúk

Kompletná príloha

stiahnut PDF
archív (.rar)
Prístupnosť