Menu Zavrieť

Dokumenty

Zoznam všetkých dokumentov vystavených pre obec Beladice (zmluvy, zápisnice, harmonogramy, objednávky,…)

Rok 2024

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
04.03.2024 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce r. 2023 (ŽP 6-01) moduly 265 a 100435 stiahnut PDF
04.03.2024 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 (obec Beladice) Komunálny odpad stiahnut PDF
08.01.2024 Rozpočet obce Beladice na r. 2024-2026  Obec Beladice stiahnut PDF

 

Rok 2023

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
22.06.2023 Záverečný účet obce Beladice za rok 2022 Obec Beladice stiahnut PDF
23.03.2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Beladice
Obec Beladice stiahnut PDF
27.02.2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce r. 2022 (ŽP 6-01) moduly 265 a 100435 stiahnut PDF
27.02.2023 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 (obec Beladice) Komunálny odpad stiahnut PDF

 

Rok 2022

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
09.12.2022 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Beladice
OZ stiahnut PDF
31.05.2022 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce (ŽP 6-01) moduly 265 a 100435 stiahnut PDF
29.04.2022 Záverečný účet obce Beladice r. 2021 Obec Beladice stiahnut PDF
21.2.2022 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 (obec Beladice) Komunálny odpad stiahnut PDF

 

Rok 2021

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
09.12.2021 Rozpočet obce Beladice na rok 2022 Obec Beladice stiahnut PDF
12.08.2021 Objednávka: Publicita projektu: „ ZBERNÝ DVOR BELADICE“ časť 2 (Petit Press, a.s.) Zberný dvor Beladice stiahnut PDF
10.08.2021 Objednávka: Publicita projektu: „ ZBERNÝ DVOR BELADICE“ časť 1 (Miroslav Ladányi – INART)
Zberný dvor Beladice stiahnut PDF
18.05.2021 Rozhodnutie o výrube stromov Obec Choča stiahnut PDF
04.05.2021 Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) GDPR stiahnut PDF
04.05.2021 Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) – kamerový systém GDPR stiahnut PDF
26.02.2021 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 Komunálny odpad stiahnut PDF
02.02.2021 Majetkové priznanie starosta obce r. 2020 stiahnut PDF

 

Rok 2020

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
03.07.2020 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Beladice Ministerstvo hospodárstva SR stiahnut PDF
29.05.2020 Záverečný účet obce Beladice za rok 2019 stiahnut PDF
15.04.2020 Zberný dvor Beladice DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-33/16 stiahnut PDF
15.04.2020 Zberný dvor Beladice Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP stiahnut PDF
12.03.2020 Majetkové priznanie starosta obce r. 2019 stiahnut PDF
24.02.2020 Miera triedenia komunálneho odpadu Beladice 2019 stiahnut PDF
24.02.2020 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 stiahnut PDF
23.01.2020 Objednávka: Publicita projektu: „ ZBERNÝ DVOR BELADICE“ časť 1 (Miroslav Ladányi – INART) Zberný dvor Beladice stiahnut PDF

 

Rok 2019

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
11.11.2019 Plán udržateľnej mobility NSK Obec Beladice stiahnut PDF
11.11.2019 Územný plán obce – Zmena doplnok č.1 Obec Beladice stiahnut PDF
11.11.2019 Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu Nitriansky samosprávny kraj stiahnut PDF
08.08.2019 Potvrdenie objednávky Zreštaurovanie kamenného kríža stiahnut PDF
25.07.2019 Výberové konanie Samostatný referent – Správa daní stiahnut PDF
25.07.2019 Výberové konanie Samostatný referent – Vnútorná správa stiahnut PDF
25.07.2019 Výberové konanie Ekonóm, hlavný účtovník stiahnut PDF
18.07.2019 Zmluva č. 736 2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu NSK NR Nitriansky samosprávny kraj stiahnut PDF
17.07.2019 Zmluva č. 756 2019 o poskytnutí dotácii na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj stiahnut PDF
15.07.2019 Zmluva o dielo ALT-SPOL.SLOVAKIA, s.r.o. stiahnut PDF
11.07.2019 Voľba hlavného kontrolóra Výberové konanie stiahnut PDF
04.07.2019 Zámenná zmluva č. 01/2019 Zmluva – InDevel, s.r.o. stiahnut PDF
25.06.2019 Zmluva č.39 972 O poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Zmluva – Dobrovoľná požiarna ochrana stiahnut PDF
25.06.2019 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle parag.29 Zmluva – Fresco plus, s.r.o. stiahnut PDF
07.06.2019 Oznámenie o priamom predaji Zámer uskutočniť prevodu nehnuteľností stiahnut PDF
22.05.2019 Verejné obstarávanie – Prístavba PZ Výzva na predkladanie ponúk stiahnut PDF
14.05.2019 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beladice Úhrada nákladov na výchovu a vzdelanie stiahnut PDF
07.05.2019 Návrh Záverečného účtu obce Beladice za rok 2018 Rozpočet obce na rok 2018 stiahnut PDF
06.05.2019 Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Vyhlásenie výberového konania stiahnut PDF
28.03.2019 Zmluva na dodávku zemného plynu SPP – Slovenský plynárenský priemysel stiahnut PDF
21.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania Západoslovenská distribučná, as stiahnut PDF
02.03.2019 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Audítorské služby od spoločnosti ML – audit, s.r.o. stiahnut PDF
28.02.2019 Zmluva na transparentný účet Transparentný účet Obnova pamätihodností Beladíc stiahnut PDF
21.02.2019 Zmluva na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo stiahnut PDF
11.02.2019 Elektronická adresa pre vydanie hlasovacieho preukazu Vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky stiahnut PDF
31.01.2019 Nájomná zmluva MUDr. Korčeková Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme stiahnut PDF
28.01.2019 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia V súlade s  harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia stiahnut PDF
28.01.2019 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.01.2019. stiahnut PDF
28.01.2019 Uznesenie z 3 zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.01.2019. stiahnut PDF
28.01.2019 Mandátna zmluva – JUDr. Tomáš Zboja Poskytovanie právnych služieb pre obec Beladice stiahnut PDF
28.01.2019 Zmluva o nájme so spoločnosťou I.V.J., s.r.o Zmluva o nájme o nebytových priestorov stiahnut PDF
02.01.2019 Harmonogram separovaného zberu na I. Q. 2019 Rozpis zberu – viď priložený dokument. stiahnut PDF

Rok 2018

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
27.12.2018 Zápisnica z 2. zasadnitia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2018 pdf – 865 kB
27.12.2018 Uznesenie z 2. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2018 pdf – 566 kB
10.12.2018 Zápisnica z 1. zasadnitia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 pdf – 760 kB
10.12.2018 Uznesenie z 1. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 pdf – 431 kB
12.12.2018 Návrh rozpočtu podrobné informácie – viď prílohu pdf – 2.41 MB
10.12.2018 Územné rozhodnutie VV – Damatis vodovod 18 RD Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 3.29 MB
27.11.2018 Pozvánka na ustanovujúce OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome. Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 336.72 kB
19.11.2018 UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce informácie – viď priložený dokument. pdf – 35.34 kB
16.11.2018 Zverejnenie faktúr – faktúry došlé č. 201800143 až 201800559 podrobné informacie – viď priložený pdf dokument. pdf – 70.93 kB
15.11.2018 Verejná vyhláška – Krajský pamiatkový úrad Nitra Podrobné informácie k verejnej výhláške Krajského pamiatkového úradu – začatia konania vo veci Beladice – Elektroenergetické stavby – viď priložený dokument pdf – 779.25 kB
09.11.2018 Zmluva-Požiarna zbrojnica Podrobné informácie o zmluve – viď priložený dokument pdf – 5.03 MB
26.10.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Beladice – rozšírenie vodovodu pre 18 RD“ Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 96.44 kB
15.10.2018 Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 332.85 kB
10.10.2018 Kúpna zmluva – Mihalička Predmet kúpnej zmluvy – viď priložený dokument pdf – 2.05 MB
02.10.2018 Zber elektroodpadu – 11.10.2018 Podrobné informácie -viď priložený dokument. pdf – 42.49 kB
22.09.2018 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ Termín a program zasadnutia – viď prílohu pdf – 52.6 kB
19.09.2018 Program odpadového hospodárstva, Beladice 2016-2020 Informácie – viď priložený dokument pdf – 706.06 kB
19.09.2018 Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023 informácie – viď prílohu pdf – 678.37 kB
13.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Beladiciach a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Beladice zoznam – viď priložený dokument. pdf – 587.28 kB
11.09.2018 Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás Podrobné informácie o zmluve – viď priložený dokument. pdf – 688.33 kB
07.09.2018 Oznam – voľby 2018 viď prílohu pdf – 49.2 kB
30.08.2018 Oznámenie – zapisovateľka miestnej volebnej komisie Viď priložený dokument. pdf – 58.49 kB
30.08.2018 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie viď priložený dokument pdf – 28.35 kB
16.08.2018 Súťažná dokumentácia  „Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu, Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu – Bleskozvod“ dokumenty k stiahnutiu – viď zip prílohu. zip – 13.66 MB
08.08.2018 Komunálne voľby 2018 Dokumenty ku komunálnym voľbám 2018 (Rozhodnutie predsedu NRSR, úvazok starostu, oznámenie o počte poslancov, počet obyvateľov obce, informácie pre voliča) – viď prílohy. pdf – 52.13 kBpdf – 50.91 kBpdf – 145.04 kBpdf – 210.11 kBpdf – 60.01 kB
19.07.2018 Územné rozhodnutie – rozšírenie vodovodu, plyn. Bližšie informácie – viď priložený dokument. pdf – 3.53 MB
29.06.2018 Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2018 Rozpis – viď prílohu pdf – 17.34 kB
08.06.2018 Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome Program zastupiteľstva – viď priložený dokument. pdf – 37.19 kB
07.06.2018 Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 1.71 MB
07.06.2018 Výmaz z katastra nehnuteľností Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 494.27 kB
04.06.2018 Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Podrobné informácie o začatí konania – viď priložený dokument. pdf – 95.58 kB
28.05.2018 Obchodné podmienky verejnej súťaže-prenájom obecného pozemku Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 50.56 kB
22.05.2018 Záverečný účet obce BELADICE za rok 2017 Podrobné informácie- viď priložený dokument. pdf – 404.29 kB
11.05.2018 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 754.72 kB
29.03.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.163/2018 zo dňa 28.3.2018 a príslušné kúpne zmluvy Podrobné informácie a dokumenty súvisiace s uznesením – viď prílohy. pdf – 1.33MB pdf –  3.44MB pdf – 6.2MB pdf – 1.39MB
26.03.2018 12D5, termín cyklických odpočtov elektrickej energie 2018 Beladice Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 216.68 kB
26.03.2018 Pozvánka na zasadnutie OZ – 28.03.2018 Podrobné informácie – viď dokument pdf – 35.65 kB
20.03.2018 Výzva Materiálno-technické vybavenie MŠ Beladice Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 1.37 MB
08.03.2018 Oznánemie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním umiestnenia stavby, s ústnym pojednávaním a miestným zisťovaním – verejnou vyhláškou Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 1.07 MB
28.02.2018 Výberové konanie – riaditeľka MŠ Beladice Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 72.96 kB
16.01.2018 Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice Podrobné info, viď priložený dokument. docx – 90.57 kB
10.01.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 262.93 kB

Rok 2017

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
13.12.2017 Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 2.03 MB
06.12.2017 Výzva na súťaž – „Výmena strechy na obecnej budove“ Podrobné informácie – viď priložené dokumenty docx – 23.68 kBpdf – 334.79 kBpdf – 230.87 kBxls – 58.5 kBpdf – 637.99 kB
27.11.2017 Návrh rozpočtu na roky 2018-2020, Obec Beladice, Základná škola Beladice podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 2.02 MB
08.09.2017 Výzva na súťaž – Výmena strechy na obecnej budove Podrobné informácie k súťaži – viď priložené dokumenty. pdf – 335.29 kBxls – 58.5 kBpdf – 229.07 kBpdf – 636.01 kB
08.09.2017 Výzva na súťaž – Prístavba kultúrneho domu Podrobné informácie k súťaži a dokumenty – viď prílohy. zip – 8.54 MBxls – 34 kBpdf – 319.54 kBpdf – 624.97 kB
24.08.2017 Výzva na súťaž – Prístavba kultúrneho domu Dokumenty k verejnej súťaži – viď prílohy. pdf – 319.54 kBxls – 34 kBzip – 8.54 MBpdf – 626.38 kB
21.08.2017 Zverejnenie elektronickej adresy na voľby Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 81.6 kB
18.08.2017 Výzva na súťaž – Výmena strechy na obecnej budove Podrobné informácie a súbory k stiahnutiu – viď prilohy. pdf – 335.29 kBxls – 58.5 kBpdf – 229.07 kBpdf – 621.59 kB
16.06.2017 Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2017 Rozpis – viď prílohu pdf – 17.58 kB
30.05.2017 Dôležité oznamy Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 25.97 kB
29.05.2017 Záverečný účet Obce BELADICE za rok 2016 Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 450.15 kB
19.05.2017 Príloha č. 1 – UPN BELADICE záväzná časť.19.5.2017 DEF podrobné informácie – viď prílohu pdf – 334.02 kB
19.05.2017 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Beladice“ Podrobné informácie – viď prílohu. pdf – 43.74 kB
16.05.2017 UPN BELADICE závazná časť 05 2017 DEF Viď prílohu. pdf – 338 kB
17.03.2017 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.3.2017 Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 39.59 kB
07.03.2017 Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 1_2017 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Beladice“ Podrobné informácie – viď priložený dokument a zároveň dokument Príloha č.1 k VZN ZAVAZNÁ ČASŤ UPN BELADICE pdf – 44.24 kB
07.03.2017 Príloha č. 1 k VZN ZÁVAZNÁ ČASŤ UPN BELADICE Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 347.58 kB
03.03.2017 Zákaz vypaľovania ! Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 58.64 kB
24.02.2017 Informácia o začatí správneho konania Podrobné informácie – viď prílohu. pdf – 57.39 kB
05.01.2017 Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu IROP Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 2.35 MB

Staršie

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
12.04.2016 Zmluva č. ZNR01112016220 odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava pdf
14.12.2015 Zmluva o poskytovani auditorských služieb N.M. Audit, s.r.o. pdf
13.11.2015 Zmluva o dielo – ÚPO Beladice Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA- architektonický ateliér pdf
26.10.2015 Zmluva o výpožičke KRHZ Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf
22.10.2015 Zmluva o dielo-Multifunkčné ihrisko SportReal Nitra, s.r.o. pdf
19.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie – Multifunkčné ihrisko Úrad vlády Slovenskej republiky pdf
23.09.2015 Zmluva č. 108222 08U01 – odstredivka kalu Enviromentálny fond pdf
22.07.2014 Záložná zmluva č.407-417-2011 návrh na vklad Štátny fond rozvoja bývania pdf
11.07.2014 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní NFP Ministerstvo hospodárstva SR pdf
20.04.2014 Verejne osvetlenie Beladice Ministerstvo hospodárstva SR pdf
29.01.2014 Zmula o prevádzkovaní verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť pdf
10.03.2014 Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia ELcomp s.r.o, Pražská 2, Nitra pdf
13.12.2013 Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VB Západoslovenská distribučná, a.s. pdf
Prístupnosť