Menu Zavrieť

Dokumenty

Zoznam všetkých dokumentov vystavených pre obec Beladice (zmluvy, zápisnice, harmonogramy, objednávky,…)

Rok 2019

Dátum Názov Poznámka Stiahnuť
28.03.2019 Zmluva na dodávku zemného plynu SPP – Slovenský plynárenský priemysel stiahnut PDF
21.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania Západoslovenská distribučná, as stiahnut PDF
02.03.2019 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Audítorské služby od spoločnosti ML – audit, s.r.o. stiahnut PDF
28.02.2019 Zmluva na transparentný účet Transparentný účet Obnova pamätihodností Beladíc stiahnut PDF
21.02.2019 Zmluva na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo stiahnut PDF
11.02.2019 Elektronická adresa pre vydanie hlasovacieho preukazu Vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky stiahnut PDF
31.01.2019 Nájomná zmluva MUDr. Korčeková Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme stiahnut PDF
28.01.2019 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia V súlade s  harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia stiahnut PDF
28.01.2019 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.01.2019. stiahnut PDF
28.01.2019 Uznesenie z 3 zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.01.2019. stiahnut PDF
28.01.2019 Mandátna zmluva – JUDr. Tomáš Zboja Poskytovanie právnych služieb pre obec Beladice stiahnut PDF
28.01.2019 Zmluva o nájme so spoločnosťou I.V.J., s.r.o Zmluva o nájme o nebytových priestorov stiahnut PDF
02.01.2019 Harmonogram separovaného zberu na I. Q. 2019 Rozpis zberu – viď priložený dokument. stiahnut PDF

Rok 2018

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
27.12.2018 Zápisnica z 2. zasadnitia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2018 pdf – 865 kB
27.12.2018 Uznesenie z 2. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2018 pdf – 566 kB
10.12.2018 Zápisnica z 1. zasadnitia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 pdf – 760 kB
10.12.2018 Uznesenie z 1. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 pdf – 431 kB
12.12.2018 Návrh rozpočtu podrobné informácie – viď prílohu pdf – 2.41 MB
10.12.2018 Územné rozhodnutie VV – Damatis vodovod 18 RD Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 3.29 MB
27.11.2018 Pozvánka na ustanovujúce OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome. Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 336.72 kB
19.11.2018 UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce informácie – viď priložený dokument. pdf – 35.34 kB
16.11.2018 Zverejnenie faktúr – faktúry došlé č. 201800143 až 201800559 podrobné informacie – viď priložený pdf dokument. pdf – 70.93 kB
15.11.2018 Verejná vyhláška – Krajský pamiatkový úrad Nitra Podrobné informácie k verejnej výhláške Krajského pamiatkového úradu – začatia konania vo veci Beladice – Elektroenergetické stavby – viď priložený dokument pdf – 779.25 kB
09.11.2018 Zmluva-Požiarna zbrojnica Podrobné informácie o zmluve – viď priložený dokument pdf – 5.03 MB
26.10.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Beladice – rozšírenie vodovodu pre 18 RD“ Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 96.44 kB
15.10.2018 Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 332.85 kB
10.10.2018 Kúpna zmluva – Mihalička Predmet kúpnej zmluvy – viď priložený dokument pdf – 2.05 MB
02.10.2018 Zber elektroodpadu – 11.10.2018 Podrobné informácie -viď priložený dokument. pdf – 42.49 kB
22.09.2018 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ Termín a program zasadnutia – viď prílohu pdf – 52.6 kB
19.09.2018 Program odpadového hospodárstva, Beladice 2016-2020 Informácie – viď priložený dokument pdf – 706.06 kB
19.09.2018 Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023 informácie – viď prílohu pdf – 678.37 kB
13.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Beladiciach a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Beladice zoznam – viď priložený dokument. pdf – 587.28 kB
11.09.2018 Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás Podrobné informácie o zmluve – viď priložený dokument. pdf – 688.33 kB
07.09.2018 Oznam – voľby 2018 viď prílohu pdf – 49.2 kB
30.08.2018 Oznámenie – zapisovateľka miestnej volebnej komisie Viď priložený dokument. pdf – 58.49 kB
30.08.2018 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie viď priložený dokument pdf – 28.35 kB
16.08.2018 Súťažná dokumentácia  „Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu, Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu – Bleskozvod“ dokumenty k stiahnutiu – viď zip prílohu. zip – 13.66 MB
08.08.2018 Komunálne voľby 2018 Dokumenty ku komunálnym voľbám 2018 (Rozhodnutie predsedu NRSR, úvazok starostu, oznámenie o počte poslancov, počet obyvateľov obce, informácie pre voliča) – viď prílohy. pdf – 52.13 kBpdf – 50.91 kBpdf – 145.04 kBpdf – 210.11 kBpdf – 60.01 kB
19.07.2018 Územné rozhodnutie – rozšírenie vodovodu, plyn. Bližšie informácie – viď priložený dokument. pdf – 3.53 MB
29.06.2018 Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2018 Rozpis – viď prílohu pdf – 17.34 kB
08.06.2018 Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome Program zastupiteľstva – viď priložený dokument. pdf – 37.19 kB
07.06.2018 Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 1.71 MB
07.06.2018 Výmaz z katastra nehnuteľností Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 494.27 kB
04.06.2018 Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Podrobné informácie o začatí konania – viď priložený dokument. pdf – 95.58 kB
28.05.2018 Obchodné podmienky verejnej súťaže-prenájom obecného pozemku Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 50.56 kB
22.05.2018 Záverečný účet obce BELADICE za rok 2017 Podrobné informácie- viď priložený dokument. pdf – 404.29 kB
11.05.2018 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 754.72 kB
29.03.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.163/2018 zo dňa 28.3.2018 a príslušné kúpne zmluvy Podrobné informácie a dokumenty súvisiace s uznesením – viď prílohy. pdf – 1.33MB pdf –  3.44MB pdf – 6.2MB pdf – 1.39MB
26.03.2018 12D5, termín cyklických odpočtov elektrickej energie 2018 Beladice Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 216.68 kB
26.03.2018 Pozvánka na zasadnutie OZ – 28.03.2018 Podrobné informácie – viď dokument pdf – 35.65 kB
20.03.2018 Výzva Materiálno-technické vybavenie MŠ Beladice Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 1.37 MB
08.03.2018 Oznánemie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním umiestnenia stavby, s ústnym pojednávaním a miestným zisťovaním – verejnou vyhláškou Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 1.07 MB
28.02.2018 Výberové konanie – riaditeľka MŠ Beladice Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 72.96 kB
16.01.2018 Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice Podrobné info, viď priložený dokument. docx – 90.57 kB
10.01.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 262.93 kB

Rok 2017

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
13.12.2017 Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 2.03 MB
06.12.2017 Výzva na súťaž – „Výmena strechy na obecnej budove“ Podrobné informácie – viď priložené dokumenty docx – 23.68 kBpdf – 334.79 kBpdf – 230.87 kBxls – 58.5 kBpdf – 637.99 kB
27.11.2017 Návrh rozpočtu na roky 2018-2020, Obec Beladice, Základná škola Beladice podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 2.02 MB
08.09.2017 Výzva na súťaž – Výmena strechy na obecnej budove Podrobné informácie k súťaži – viď priložené dokumenty. pdf – 335.29 kBxls – 58.5 kBpdf – 229.07 kBpdf – 636.01 kB
08.09.2017 Výzva na súťaž – Prístavba kultúrneho domu Podrobné informácie k súťaži a dokumenty – viď prílohy. zip – 8.54 MBxls – 34 kBpdf – 319.54 kBpdf – 624.97 kB
24.08.2017 Výzva na súťaž – Prístavba kultúrneho domu Dokumenty k verejnej súťaži – viď prílohy. pdf – 319.54 kBxls – 34 kBzip – 8.54 MBpdf – 626.38 kB
21.08.2017 Zverejnenie elektronickej adresy na voľby Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 81.6 kB
18.08.2017 Výzva na súťaž – Výmena strechy na obecnej budove Podrobné informácie a súbory k stiahnutiu – viď prilohy. pdf – 335.29 kBxls – 58.5 kBpdf – 229.07 kBpdf – 621.59 kB
16.06.2017 Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2017 Rozpis – viď prílohu pdf – 17.58 kB
30.05.2017 Dôležité oznamy Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 25.97 kB
29.05.2017 Záverečný účet Obce BELADICE za rok 2016 Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 450.15 kB
19.05.2017 Príloha č. 1 – UPN BELADICE záväzná časť.19.5.2017 DEF podrobné informácie – viď prílohu pdf – 334.02 kB
19.05.2017 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Beladice“ Podrobné informácie – viď prílohu. pdf – 43.74 kB
16.05.2017 UPN BELADICE závazná časť 05 2017 DEF Viď prílohu. pdf – 338 kB
17.03.2017 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.3.2017 Podrobné informácie – viď priložený dokument pdf – 39.59 kB
07.03.2017 Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 1_2017 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Beladice“ Podrobné informácie – viď priložený dokument a zároveň dokument Príloha č.1 k VZN ZAVAZNÁ ČASŤ UPN BELADICE pdf – 44.24 kB
07.03.2017 Príloha č. 1 k VZN ZÁVAZNÁ ČASŤ UPN BELADICE Podrobné informácie – viď priložený dokument. pdf – 347.58 kB
03.03.2017 Zákaz vypaľovania ! Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 58.64 kB
24.02.2017 Informácia o začatí správneho konania Podrobné informácie – viď prílohu. pdf – 57.39 kB
05.01.2017 Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu IROP Podrobné informácie – viď prílohu pdf – 2.35 MB

Staršie

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
12.04.2016 Zmluva č. ZNR01112016220 odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava pdf
14.12.2015 Zmluva o poskytovani auditorských služieb N.M. Audit, s.r.o. pdf
13.11.2015 Zmluva o dielo – ÚPO Beladice Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA- architektonický ateliér pdf
26.10.2015 Zmluva o výpožičke KRHZ Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf
22.10.2015 Zmluva o dielo-Multifunkčné ihrisko SportReal Nitra, s.r.o. pdf
19.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie – Multifunkčné ihrisko Úrad vlády Slovenskej republiky pdf
23.09.2015 Zmluva č. 108222 08U01 – odstredivka kalu Enviromentálny fond pdf
22.07.2014 Záložná zmluva č.407-417-2011 návrh na vklad Štátny fond rozvoja bývania pdf
11.07.2014 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní NFP Ministerstvo hospodárstva SR pdf
20.04.2014 Verejne osvetlenie Beladice Ministerstvo hospodárstva SR pdf
29.01.2014 Zmula o prevádzkovaní verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť pdf
10.03.2014 Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia ELcomp s.r.o, Pražská 2, Nitra pdf
13.12.2013 Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VB Západoslovenská distribučná, a.s. pdf
Prístupnosť