Menu Zavrieť

Projekt: Knižnica – Beladice „Modernizácia a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladice.“

Obec Beladice získala nenávratný finančný príspevok z operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci špecifického cieľa : Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.

Obec Beladice získala nenávratný finančný príspevok z operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, spolu-financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci špecifického cieľa : Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii (Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva) na projekt: „ Modernizácia a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladíc “.  Nenávratný finančný príspevok vo výške 73 678,21 EUR.

Zo získaných finančných prostriedkov sme v budove miestnej knižnice Beladice  zrekonštruovali a vybudovali bezbariérový vstup do budovy,  bezbariérové sociálne zariadenie a nové sociálne zariadenia, presklenenie časti miestnosti, nové vstupy do miestností, nábytok a výpočtovú techniku.

 

 

Prístupnosť