Menu Zavrieť

Úradná tabuľa

Dátum zverejnenia Názov Zverejnené do Súbor
23.11.2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice   č. 3 /2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Beladice 08.12.2021
23.11.2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice  č. 2 /2021  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Beladice 08.12.2021
22.11.2021 Oznam o zmenách v cestovných poriadkoch od 12.12.2021 (ARRIVA NITRA a.s.) 31.12.2021
19.11.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 08.12.2021
11.11.2021 Plánované prerušenie distribúcie elektriny (Západoslovenská distribučná, a.s.) 02.12.2021
10.11.2021 Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov (Západoslovenská distribučná, a.s. ) 31.01.2022
Prístupnosť