Menu Zavrieť

Úradná tabuľa

Dátum zverejnenia Názov Zverejnené do Súbor
23.3.2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Beladice 6.4.2023
23.3.2023 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 6.4.2023
23.3.2023 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice č. 01/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 6.4.2023
13.02.2023 USMERNENIE Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra – nákup, presun a domáca zakáľačka ošípaných
06.03.2023 Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Beladice 21.3.2023
23.01.2023 OZNAM – Zmeny cestovných poriadkov od 1.2.2023
19.01.2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030  – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu   + Oznámenie o verejnom prerokovaní
03.10.2022 Oznámenie – zmena cien za služby od 01.01.2023 (komunálny odpad – Waste transport, a.s.)
Prístupnosť