Menu Zavrieť

Úradná tabuľa

Dátum zverejnenia Názov Zverejnené do Súbor
25.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (Doporučený list – Úradná zásielka) – BEÁTA DEŽOVÁ
13.10.2023
18.09.2023 Prerokovanie Územného plánu obce Beladice – zmeny a doplnky č. 2
26.07.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov pre lesný celok Jelenec na obdobie rokov 2023 až 2032

16.06.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky: Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

10.05.2023 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ – zaslanie + príloha: Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSOZP2-2023-002227
18.04.2023 Zmeny cestovných poriadkov od 1.5.2023
03.10.2022 Oznámenie – zmena cien za služby od 01.01.2023 (komunálny odpad – Waste transport, a.s.)
Prístupnosť