Menu Zavrieť

Galéria

Kvetná nedeľa otvárala bránu jari

Zverejnené: 02. apríla 2019

Schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Beladice-Chrašťany

Zverejnené: 02. apríla 2019

Valné zhromaždenie Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých v Beladiciach zo dňa 24. marca 2019

Zverejnené: 02. apríla 2019

Zhromaždenie členov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža zo dňa 25.marca 2019

Zverejnené: 31. marca 2019

Nový prístup k spolupráci obce a školy

Zverejnené: 20. marca 2019

Fašiangy 2019

Zverejnené: 6. marca 2019

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri OZ v Beladiciach dňa 2. marca 2019 zorganizovala v Kultúrnom dome v Beladiciach fašiangové popoludnie spojené s karnevalom pre deti a mládež. Popoludnie otvoril starosta obce Mário Žáčik, ktorý privítal všetkých zúčastnených a poďakoval za prípravu podujatia komisii OZ, menovite predsedníčke komisie pani Kataríne Balkovej za organizáciu. Program sa niesol v znamení pochovávania basy, karnevalu a degustácie tradičných fašiangových šišiek. Podujatie podporila hojná účasť obyvateľov obce.

5. ročník novoročného stolnotenisového turnaja

Zverejnené: 19. februára 2019

Trojkráľový koncert 2019

Zverejnené: 19. februára 2019. Autor fotografií – Ľubomír Baťa

Október – mesiac úcty k starším

Historické fotografie obce

Otvorenie ihriska pri ZŠ Beladice

Prístupnosť