Menu Zavrieť

Galéria

Jeseň na dedine 2019

Zverejnené: 01. októbra 2019

Spoločná výstava ovocia, zeleniny a ručných prác pod názvom Jeseň na dedine sa uskutočnila v dňoch 28. – 30. septembra 2019, v Kultúrnom dome v Beladiciach. Sálu kultúrneho domu bohato zaplnila nádherná úroda miestnych obyvateľov, čím ju zmenila na jesennú, záhradnú rozprávku, popretkávanú vôňami lístia, záhradných plodov, tekvíc, kvetov

Vítanie leta 2019

Zverejnené: 12. júla 2019

V sobotu 6.júla 2019 sa v obci Beladice uskutočnilo kultúrno – spoločenské podujatie pod názvom Vítanie leta. Na podujatí vystúpila folklórna skupina Chočanka z Choče. O tanečnú zábavu sa postarala hudobná skupina Brilax. Pre deti boli pripravené atrakcie v podobe nafukovacích hradov, maľovania na tvár, požiarneho auta, autoškoly a opekania špekáčikov.

Foto: Karol Psota, MŽ

Futbalový turnaj  – Szentiványi cup

Zverejnené: 01. júla 2019

V sobotu, dňa 29. júna 2019, pod záštitou Obce Beladice  a v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi sa uskutočnil  na futbalovom ihrisku v Beladiciach  prvý futbalový turnaj pod názvom Szentiványi cup. Organizátori sa rozhodli uskutočniť na počesť významnej osobnosti miestnych  dejín diplomata, doktora práv,  bankára a majiteľa kaštieľa v Beladiciach –  Mórica Szentiványiho

1. ročník mládežníckych cyklistických pretekov – BELADICE BIKE TOUR

Zverejnené: 06. júna 2019

Obec Beladice a Mládežnícky cyklistický klub – Nitra pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnili 1. ročník mládežníckych cyklistických pretekov BELADICE BIKE TOUR. Organizátori pred štartom BELADICE BIKE TOUR privítali na futbalovom ihrisku v Beladiciach návštevníkov pretekov, z toho 40 regitrovaných mladých pretekárov, ktori súťažili v šiestich súťažných kategóriách.

Máj, máj, máj zelený

Zverejnené: 03. mája 2019

Posledný aprílový deň sa viaže s ľudovou tradíciou stavania mája. Tak ako po minulé roky Obec Beladice postavila máj dňa 30. apríla 2019, na verejnom priestranstve v blízkosti budovy obecnej sýpky. Oslava postavenia mája pre nepriazeň počasia pokračovala v Kultúrnom dome v Beladiciach, kde vystúpili s krátkym programom deti Materskej škôlky Beladice – Veľké Chrašťan.

Naši jubilanti 

Zverejnené: 29. apríla 2019

Dňa 27. apríla 2019 sa v Kultúrnom dome v Beladiciach uskutočnilo popoludnie venované jubilantom, ktorí v prvom štvrťroku 2019 oslávili životné jubileum 70, 75, 80 a 85 rokov života. Popoludnie pripravila Obec Beladice ako prejav vďaky a úcty k svojim spoluobčanom. Pozvanie prijali: Kvetoslava Ďuríčková, Dušan Halás, Marta Holešová, Milan Mihalička, František Novácky, Mária Pechová , Milan Baumajster, Jozef Homola, Mária Pappová, Helena Vicianová.

« 1 z 2 »

Kvetná nedeľa otvárala bránu jari

Zverejnené: 02. apríla 2019

Rozbaliť galériu

Dňa 14. apríla 2019 do kostola svätého Jána Nepomuckého vo Veľkých Chrášťanoch prichádzali na svätú omšu tak, ako po ostatné roky obyvatelia obce s rozkvitnutými konárikmi vŕby – bahniatkami. Kvetná nedeľa bola nedeľou Pašiovou, Nedeľou utrpenia Pána. Obrady pozostávali zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema, kedy boli posvätené ratolesti – bahniatka a zo svätej omše, zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia.

Schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Beladice-Chrašťany

Zverejnené: 02. apríla 2019

Rozbaliť galériu

Valné zhromaždenie Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých

Zverejnené: 02. apríla 2019

Rozbaliť galériu

Zhromaždenie členov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža zo dňa 25.marca 2019

Zverejnené: 31. marca 2019

Rozbaliť galériu

Nový prístup k spolupráci obce a školy

Zverejnené: 20. marca 2019

Rozbaliť galériu

Dňa 19. marca 2019 sa konala v priestoroch zrekonštruovanej obecnej knižnice v Beladiciach prednáška na tému Život v praveku, ktorá bola určená žiakom prvého a druhého stupňa Základnej školy v Beladiciach. Žiaci sa dozvedeli prostredníctvom pútavého výkladu o prvej a najdlhšej etape ľudských dejín – o praveku, o predchodcoch človeka, o podmienkach pre život v tomto období, o spôsobe obživy, o lovcoch mamutov, ale aj ďalších zaujímavých poznatkoch.

Fašiangy 2019

Zverejnené: 6. marca 2019

Rozbaliť galériu

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri OZ v Beladiciach dňa 2. marca 2019 zorganizovala v Kultúrnom dome v Beladiciach fašiangové popoludnie spojené s karnevalom pre deti a mládež. Popoludnie otvoril starosta obce Mário Žáčik, ktorý privítal všetkých zúčastnených a poďakoval za prípravu podujatia komisii OZ, menovite predsedníčke komisie pani Kataríne Balkovej za organizáciu. Program sa niesol v znamení pochovávania basy, karnevalu a degustácie tradičných fašiangových šišiek. Podujatie podporila hojná účasť obyvateľov obce.

5. ročník novoročného stolnotenisového turnaja

Zverejnené: 19. februára 2019

Rozbaliť galériu

Trojkráľový koncert 2019

Zverejnené: 19. februára 2019

Rozbaliť galériu

Fotografie z Trojkráľového koncertu, ktorý sa uskutočnil 6. januára 2019. Autor fotografií – Ľubomír Baťa.

Rok 2018 a staršie

dole šípka

Október – mesiac úcty k starším

Rozbaliť galériu

Historické fotografie obce

Rozbaliť galériu

Otvorenie ihriska pri ZŠ Beladice

Rozbaliť galériu

Prístupnosť