Menu Zavrieť

Značka: Koronavírus

Arriva – Oznam pre cestujúcich

Vážení občania,

z dôvodu dopadu karanténnych opatrení na počet vodičov autobusov v okrese Zlaté Moravce, musí spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. pristúpiť k zmene režimu prevádzky prímestskej dopravy.

S účinnosťou od 1.1.2021 prechádza na linkách, ktoré zabezpečuje prevádzka v Zlatých Moravciach na REŽIM LETNÝCH PRÁZDNIN. Platnosť tohto režimu je nastavená do 8.1.2021.

Oznam PAL ZM od 1.1.2021-zm

Verejné bohoslužby obmedzené – online budú na Facebooku

omšaFarský úrad informuje, že na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre a z nariadenia biskupského úradu v Nitre sú od 22. decembra 2020 zakázané všetky verejné bohoslužby v okrese Nitra, Šala a Zlaté Moravce kvôli zhoršeniu situácie. Z tohto dôvodu budú aj kostoly v našej farnosti zatvorené. Vo vybraté dni počas Vianoc však budú sv. omše vysielané online na facebookovej stránke Naše Beladice a to nasledovne: polnočná svätá omša bude vysielaná o 21:00 a v ostatné sviatočné dni o 9:30.

Pozývame vás k spoločnému sláveniu.

Testovanie na COVID-19 – Poďakovanie

Vážení spoluobčania, partneri,

Máme za sebou náročný víkend cez ktorý sa uskutočnilo testovanie na COVID 19. Prípravy zo strany obce na testovanie začali už v pondelok – 26.októbra 2020. Informácie o podmienkach testovania zo strany štátu sa menili a dopĺňali každý deň. Z toho dôvodu obec nechcela nič ponechať na náhodu. Všetky možné riziká, na ktoré sme mali dosah sa snažila minimalizovať. Bol to hlavne výber miesta na testovanie, bezpečné státie,  dostatok miesta na odstup, čakanie na výsledok testu.

V priebehu niekoľkých dní bola zabezpečená logistika celého testovania – dezinfekcia, rukavice, stoly, stoličky, stany, pásky, upratovanie… . Najdôležitejšou úlohu bolo oslovenie zdravotníckeho personálu, požiarnikov a dobrovoľníkov a ich koordinácia. Obec v týchto záležitostiach spolupracovala a komunikovala s hlavným organizátorom celoplošného testovania –  Ozbrojenými silami SR a výkonnými zložkami štátnej správy. Spolupráca s pridelenými pracovníkmi Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR bola na dobrej úrovni, konštruktívna a korektná. V piatok -30.novembra 2020 bol pripravený na testovanie kompletne areál futbalového ihriska vo Veľkých Chrašťanoch, aby v sobotu 31.novembra 2020 o 7:00 hodine začalo testovanie obyvateľov obce Beladice. Hlavnú zásluhu a najväčší podiel na logistickom zabezpečení areálu mali zamestnanci Obecného úradu v Beladiciach.

Touto cestou ďakujem zdravotníckemu personálu zostavenému aj z z radov našich občanov, ktorí bez zaváhania podali pomocnú ruku a podieľali sa na testovaní – Márii Holubovej, Veronike Beláňovej, Ivete Géciovej, Eve Géciovej, Jarmile Dolákovej, Lucii Gutmanovej a Ľudmile Foglovej.

Poďakovanie patrí Dobrovoľnému hasičskému zboru v Beladiciach, jeho členom – Jurajovi Méresovi, Martinovi Kišacovi, Jánovi Bystrickému, Marekovi Boďovi a Jaroslavovi Bártovi.
Logistické zabezpečenie testovania podporili svojou osobnou účasťou a pomocou aj dobrovoľníci a spoločenské organizácie pôsobiace v obci – Poľovné združenie Gačov , Kynologický klub Beladice.
K dobrovoľníkom sa zaradili títo spoluobčania – Katarína Madolová, Kristína Salitriková, Stanislav Tokár, Ján Slíž, Ivan Kostelný, Rastislav Salitrik a Martin Horniak. Rovnako tak pomáhali aj podnikateľské subjekty – Mc Donald v Beladiciach zastúpený riaditeľom Zoltánom Vidom a manažérom Marekom Szoradom, firma Agri CS- zastúpená obchodným zástupcom Tomášom Chovancom.

O stravu sa postarali pracovníčky Školskej jedálne pri Základnej škole v Beladiciach Ľudmila Hupková, Zuzana Lazareková, Katarína Gutmanová, Viera Brunclíková. Energiu v podobe pagáčov a zákuskov pre výkonný štáb dobrovoľne, bez nároku na odplatu dodali Katarína Hupková, Lýdia Meresová, Stanislava Homolová, Anna Homolová.

Všetkým Vám patrí úprimná vďaka a moja osobná úcta.

Spolu to zvládneme!

V období vypuknutia pandémie korona vírusu na Slovensku, aj obec Beladice prijala nevyhnutné opatrenia, ktoré nariadil Úrad verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky. Zo dňa na deň sa otvorila požiadavka na nosenie rúšok na verejných priestranstvách, obchodoch a prevádzkach. Do obstarania rúšok pre našich obyvateľov obce Beladice sa zapojili, okrem občanov, jednotlivcov aj miestne organizácie – Miestny spolok SČK Beladice a Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Beladice.

Poďakovanie patrí jednotlivým členkám Miestneho spolku SČK Beladice, ktoré sa podieľali na zabezpečení látok a šití rúšok : Gabriela Polušinová, Paulína Bartová, Magdaléna Švecová, Magdaléna Mihaličková, Alena Porubcová, Soňa Rosinská, Kvetoslava Ďuríčková st., Iveta Princzová, Anna Miškovičová, Kvetoslava Ďuríčková ml. V týchto ťažkých časoch členka MS SČK Viera Brunclíková darovala krv.

Do šitia rúšok ako prevencii proti šíreniu koronavírusu, sa zapojili členky a sympatizanti Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianského kraja. Poďakovanie patrí jednotlivým členom : Škorcová Hedviga, Zuzana Hromádková, Janka Komáromyová, Mária Škorcová, Mária Hrdličková, Zuzana Lazareková, Jozef Lazarek, Ľubica Géciová, Mária Záhorská, Mária Mankovecká.

Prístupnosť