Menu Zavrieť

Spoločenské organizácie

Prehľad spoločenských organizácií v Beladiciach

Názov Predseda organizácie Kontakt
Kynologický klub Beladice, o.z Ing. Daša Kostelná +421 905 910 063
kkbeladice@gmail.com
Dobrovoľný hasičský zbor Malé Chrašťany Miroslav Mihalička +421 37 63 30 227
MS SČK PaeDr. Anna Miškovičová +421 37 63 30 227
Poľovnícke združenie Gačov Ing. Róbert Galamboš +421 37 63 30 227
ZO Zväzu zdravotne postihnutých Ľudmila Sládeková +421 37 63 30 227
Prístupnosť