Menu Zavrieť

Referendum 2023

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča - referendum

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Vydanie hlas. preukazu email

 

Utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

 

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Rohodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

 

Voľba poštou – zverejnenie elektronickej adresy

Voľba poštou - zverejnenie elektronickej adresy

 

Delegovanie – zverejnenie e-mailovej adresy

Delegovanie - zverejnenie e-mailovej adresy

 

Prístupnosť