Menu Zavrieť

Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beladice -Veľké Chrašťany

 • Nitrianska diecéza
 • Dekanát Zlaté Moravce

Kontakt:

 • Farský úrad Beladice
 • Hlavná II 122
 • 95175 Beladice

Správca farnosti: Mgr.Dušan Kajanovič
Mobil: + 421 950 391 974

     e-mail: beladice@nrb.sk

Organizovanie cirkevného života vo farnosti, služby veriacim, vykonávanie bohoslužieb a cirkevných obradov sa uskutočňuje:

 • vo farskom  kostole  Svätého  Jána Nepomuckého, Veľké Chrašťany
 • v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Pustý Chotár
 • v kaplnke Svätého Kríža, Malé Chrašťany
 • v kostole Ružencovej Panny Márie, Choča.

Farský  kostol  Svätého  Jána Nepomuckého, Veľké Chrašťany

Prvý kostol bol postavený v  roku 1332 , ale tureckým plienením zanikol a stavbu nového kostola v rokoch 1795 – 1804 dal postaviť farár Martin Pritz (Borovszky 1898, 55). Patrocinium pôvodného kostola z roku 1332 kostola je neznáme. V čase vzniku diela Brozovského sa Božie slovo kázalo v slovenčine. Farský kostol mal už v stredoveku dnešné filiálky Beladice, Choča, Malé Chrašťany. Vo vizitácii sa nespomína však stredoveká Finta, časť Pustého Chotára.

V  interiéri nad svätostánkom je umiestnený v oblúkovitom pozlátenom ráme oltárny obraz. Výjav obrazu predstavuje nanebovstúpenie Jána Nepomuckého. V pozadí je znázornená legenda o mučeníkovi, jeho zhodenie z mosta. Obraz je spomínaný už vo vizitácií z roku 1755.

Oproti hlavnému oltáru na severnej strane lode je vstavaná pôvodná organová skriňa z 18. storočia. Pri vstupe na chór je obraz  sv. Ján Nepomuckého v hrobe,  sv. matka Bohorodička je situovaná pod chórom, v hlavnej časti kostola. Ide o olejomaľbu na plátne z obdobia stavby kostola z 1. polovice 18.storočia.

Pred kostolom je situovaný pilier so sochou sv. Jána Nepomuckého s jasne viditeľným datovaním  MDCCLXVI. Pilier je dekorovaný plastickou ozdobou v tvare mušle a aliančným erbom donátorov Malonayovcov a Kollerovcov .

Pravidelné bohoslužby, zimné obdobie

 • Pondelok: 17:00
 • Utorok: 17:00
 • Streda:17:00
 • Štvrtok: 17:00
 • Piatok: 17:00
 • Nedeľa: 7:00, 11:00
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 7:00, 11:00
 • Sviatok v pracovný deň: 17:00

Sezónne bohoslužby, letný odobie  31.3.-26.10. :

 • Pondelok: 18:00
 • Utorok: 18:00
 • Streda:18:00
 • Štvrtok: 18:00
 • Piatok: 18:00
 • Nedeľa: 7:00, 11:00
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 7:00, 11:00
 • Sviatok v pracovný deň: 18:00

Bohoslužby počas Veľkej noci vo farskom kostole v Beladiciach (V. Chrašťany) len za prítomnosti pána farára.

Kvetná ned. 2020 (2)

Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Pustý Chotár 

Dňom 25. februára 1994 sa začali prvé výkopové práce na kostole. Stavba kostola trvala šesť rokov, uskutočnila sa predovšetkým na základe finančnej zbierky obyvateľov.

Organizačne, finančne, ale výkonom mnohých stavebných prác  pomáhal v tom čase vo farnosti pôsobiaci vdp. dekan  Ladislav Ostrák.

Patrónkou kostola je Panna Mária Fatimská.

Vysviacka sa konala 22. októbra 2000.

Pravidelné bohoslužby, zimné obdobie

 • Nedeľa: 8:00
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 8:00
 • Sviatok v pracovný deň: 16:00

Sezónne bohoslužby, letný odobie  31.3.-26.10. :

 • Nedeľa: 8:00
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 8:00
 • Sviatok v pracovný deň: 19:00

 

Kaplnka Svätého Kríža, Malé Chrašťany

Kaplnka bola postavená pánmi Rampletovcami, v roku 1863 ako rodinná hrobka. V 80tich rokoch 20.storočia bola upravená podľa liturgických predpisov na účely vykonávania bohoslužieb.

Pravidelné bohoslužby, zimné obdobie

Sobota: 17:00  /s platnosťou na nedeľu /

Sezónne bohoslužby, letný odobie  31.3.-26.10. :

Sobota: 18:00  /s platnosťou na nedeľu /

Kostol Ružencovej Panny Márie, Choča

Pravidelné bohoslužby, zimné obdobie

 • Streda:18:00
 • Nedeľa: 9:30
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 9:30
 • Sviatok v pracovný deň: 18:00

Sezónne bohoslužby, letný odobie  31.3.-26.10. :

 • Streda:19:00
 • Nedeľa: 9:30
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 9:30
 • Sviatok v pracovný deň: 19:00
Prístupnosť