Menu Zavrieť

Farský úrad

Farský kostol vo Veľkých Chrašťanoch

Prvý kostol bol postavený v  roku 1332 , ale tureckým plienením zanikol a stavbu nového kostola v rokoch 1795 – 1804 dal postaviť farár Martin Pritz (Borovszky 1898, 55). Patrocinium pôvodného kostola z roku 1332 kostola je neznáme. V čase vzniku diela Brozovského sa Božie slovo kázalo v slovenčine. Farský kostol mal už v stredoveku dnešné filiálky Beladice, Choča, Malé Chrašťany. Vo vizitácii sa nespomína však stredoveká Finta, časť Pustého Chotára.

Stred kostola je tvorený chrámovou loďou a presbytériom ukončeným polygonálnym uzáverom. Presbytérium je oddelené od hlavnej lode schodíkom. Zo súčasti pôvodného hlavného oltáru sa zachovalo len tabernákulum obdĺžnikovitého pôdorysu. Predná časť vytvára zaujímavý pohľad na priečelie antického chrámu. Tvoria ju dvierka, zdobené krucifixom umiestneným na ozdobe s rastlinným ornamentom (tri stĺpiky po stranách a štítová strieška). V dolnej časti podstavca sa nachádzajú tri ozdobné pukličkovité kovania. Nad svätostánkom je umiestnený v oblúkovitom pozlátenom ráme oltárny obraz. Výjav obrazu predstavuje nanebovstúpenie Jána Nepomuckého. V pozadí je znázornená legenda o mučeníkovi, jeho zhodenie z mosta. Obraz je spomínaný už vo vizitácií z roku 1755. Zrejme ho čiastočne renovovali v rámci opráv kostola

Oproti hlavnému oltáru na severnej strane lode je vstavaná pôvodná organová skriňa z 18. storočia, ktorej čelo je členené konvexne-konkávnym parapetom. Po stranách skrine na stenách visia dva (tretí pri vstupe na chór) obrazy . Na jednom vidíme sv. Ján Nepomuckého v hrobe, na druhom sv. matku Bohorodička a tretí obraz znázorňuje sv. Jozefa s Ježiškom. Ide o olejomaľby na plátne z obdobia stavby kostola z 1.polovice 18.storočia.

Pilier so sochou sv. Jána Nepomuckého

Lokalita : Veľké Chrašťany, socha umiestnená pred farským kostolom

Popis: Na štvorbokom vyvýšenom betónovom podklade – platni je umiestnená pätka kríža, v trojcípom tvare ukončená profiláciou. Na pätku nasadá trojhranný driek podstavca. Driek je na oboch koncoch zdobený volútami. V spodnej časti drieku je jasne viditeľné datovanie MDCCLXVI. Nad datovaním je umiestnená skratka A.D., a to nasledovne. Nad prvým písmenom datovania M je písmeno A.  Nad posledným písmenom datovania I je umiestnené písmeno D . Nad nimi sa vyníma plastická ozdoba v tvare mušle. V strede drieku podstavca nad mušľou je umiestnený aliančný erb donátorov Malonayovcov a Kollerovcov. Erby Malonayovcov a Koller de Nagy Mánya

Datovanie: 1766

Adresa:

Farský úrad Beladice – Chrašťany,
Hlavná 122
951 75 Beladice

Farár (správca farnosti):

ThLic. Marek Tokarczyk
Tel:  0950 391 974
beladice@nrb.sk

Prístupnosť