Menu Zavrieť

Separovaný zber

Aktualizovaná tabuľka termínov separovaného zberu pre Beladice na rok 2023

Sklo Papier
(vrecia)
Plasty, kovy a tetrapaky
(vrecia)
Január 10.01.2023 18.01.2023 03.01.2023
Február == == 03.02.2023
Marec 07.03.2023 == 03.03.2023
Apríl == 12.4.2023 04.04.2023
Máj 04.5.2023 == 09.05.2023
Jún == == 06.06.2023

Sklo

Obecný úrad v Beladiciach oznamuje občanom, že v obci boli rozmiestnené zelené, plastové kontajnery na zber skla. Žiadame všetkých obyvateľov, aby dôkladne triedili odpad a do vyhradených zberných kontajnerov na sklo ukladali odpad len zo skla. Vďaka dôslednému separovaniu odpadov všetci prispejeme k zníženiu nákladov na likvidáciu odpadov v našej obci.

Pred vhodením sklenených obalov do kontajnera ich opláchnite od zvyškov potravy.

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA: 

 • sklenené fľaše napríklad od vína,
 • fľaše od alkoholických a nealkoholických nápojov
 • poháre, sklenené nádoby zo zaváranín, kečupu, marmelád,..
 • tabuľové sklo,
 • sklenené črepy,
 • sklo z okuliarov a pod.

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV NEPATRIA: 

 • keramika a porcelán,
 • žiarovky a žiarivky,
 • neónové trubice,
 • automobilové sklá,
 • zrkadlá a TV obrazovky,
 • drôtované sklo,
 • pokované alebo pozlátené sklo.

Zálohované sklo vracajte späť do obchodu. AUTOSKLÁ sa zbierajú na zberných miestach na to určených (napr. zariadenia na spracovanie starých automobilov).

V prípade preplnenia kontajnéru vo Vašej lokalite, kontaktujte Obecný úrad Beladice, vybavuje :
Mgr. Alena Chrenová, chrenova@obecbeladice.sk, telefón: +421 37 63 30 227.
Vývoz kontajnérov sa bude uskutočnňovať po naplnení kontajnérov.

Sklo patrí medzi najstaršie používané materiály a jeho história siaha 3000 rokov do starého Egypta. Vyrába sa tavením z vysoko kremičitého piesku (sklársky piesok), má inertné vlastnosti a jeho výhodou je prakticky neobmedzený počet cyklov recyklácie. Sklenené črepy vo výrobe skla nahrádzajú ¼ sklárskeho piesku a znižujú potrebné množstvo energie na roztavenie o 43 %. Sklo sa využíva na rôzne účely od balenia potravín až po stavebné účely. Obalové sklo sa delí podľa farby na 3 kategórie, a to transparentné sklo, zelené sklo a hnedé sklo. Zaujímavosťou je, že z číreho skla je možné vyrobiť farebné, ale opačne to možné nie je. Preto sa zo skla vyseparovaného v rámci zberu vyrába len farebné sklo. Z tohto dôvodu sa v niektorých krajinách uplatňuje oddelený zber číreho skla a skla farebného.


Použitý kuchynský olej

V našej obci môžete recyklovať aj kuchynský olej. Použitý kuchynský olej je potrebné priniesť v plastových fľašiach na Obecný úrad v Beladiciach a odovzdať pracovníkom úradu, vždy poslednú stredu v každom mesiaci, v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.

Recyklácia
– kuchynský olej uskladnený v plastových fľašiach

Kedy
– každú poslednú stredu v mesiaci,
od 8:00 do 16:00

Kde
– Obecný úrad Beladice

 

 


Triedime leták


Dokumenty súvisiace so separovaným odpadom a zberom odpadu
Program odpadového hospodárstva pre obec Beladice na roky 2016 – 2020

Prístupnosť