Menu Zavrieť

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejnou vyhláškou, s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovanie. Náhľad dokumentu:

oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania

Dokument na stiahnutie: https://www.obecbeladice.sk/wp-content/uploads/2019/03/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania.pdf

Prístupnosť