Menu Zavrieť

Zápisnice a uznesenia OZ Beladice

OZ Názov Poznámka a dátum Stiahnuť
12. OZ
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 02.02.2024 stiahnut PDF
Uznesenie z 12. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 02.02.2024 stiahnut PDF
11.OZ Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 11.12.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 11. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 11.12.2023 stiahnut PDF
10.OZ Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 29.11.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 10. zasadnutia OZ  Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 29.11.2023 stiahnut PDF
9.OZ Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 08.11.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 9. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 08.11.2023 stiahnut PDF
8.OZ Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 27.09.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 8. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 27.09.2023 stiahnut PDF
7.OZ
Zápisnica z 7. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 18.08.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 7. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 18.08.2023 stiahnut PDF
6.OZ
Zápisnica z 6. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 21.06.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 6. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 21.06.2023 stiahnut PDF
5.OZ
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 02.05.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 02.05.2023 stiahnut PDF
4.OZ Zápisnica z 4. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 22.03.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 4. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 22.03.2023 stiahnut PDF
3.OZ
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 22.02.2023 stiahnut PDF
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 22.02.2023 stiahnut PDF
2.OZ Zápisnica z 2. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 08.12.2022 stiahnut PDF
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 08.12.2022 stiahnut PDF
1.OZ
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 09.11.2022 stiahnut PDF
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 09.11.2022 stiahnut PDF
Voľby 2022
27.OZ
Zápisnica z 27. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 17.10.2022 stiahnut PDF
Uznesenie z 27. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 17.10.2022 stiahnut PDF
25.OZ
Zápisnica z 25. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 13.09.2022 stiahnut PDF
Uznesenie z 25. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 13.09.2022 stiahnut PDF
24.OZ
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 20.07.2022 stiahnut PDF
Uznesenie z 24. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 20.07.2022 stiahnut PDF
23.OZ
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 28.04.2022 stiahnut PDF
Uznesenie z 23. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 28.04.2022 stiahnut PDF
22.OZ
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 12.01.2022 stiahnut PDF
Uznesenie z 22. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 12.01.2022 stiahnut PDF
21.OZ
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 08.12.2021 stiahnut PDF
Uznesenie z 21. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 08.12.2021 stiahnut PDF
20.OZ
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 13.10.2021 stiahnut PDF
Uznesenie z 20. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 13.10.2021 stiahnut PDF
19.OZ
Zápisnica z 19. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 25.08.2021 stiahnut PDF
Uznesenie z 19. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 25.08.2021 stiahnut PDF
18.OZ Zápisnica z 18. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 26.05.2021 stiahnut PDF
Uznesenie z 18. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 26.05.2021 stiahnut PDF
16.04.2021 Oprava uznesenia č. 39/2019 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice konaného dňa 23.01.2019 Príloha: Geometrický plán č. 32/2019 (celý GP k nahliadnutiu na OcÚ Beladice) Oprava:
stiahnut PDFPríloha:
stiahnut PDF
17.OZ Zápisnica z 17. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 31.03.2021 stiahnut PDF
Uznesenie z 17. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 31.03.2021 stiahnut PDF
16.OZ Zápisnica z 16. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 16.12.2020 stiahnut PDF
Uznesenie z 16. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 16.12.2020 stiahnut PDF
15.OZ
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 14.10.2020 stiahnut PDF
Uznesenie z 15. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 14.10.2020 stiahnut PDF
14.OZ
Zápisnica z 14. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 19.08.2020 stiahnut PDF
Uznesenie z 14. zasadnutia OZ

Zvukový záznam z 12. zasadnutia OZ

Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 19.08.2020

Externý odkaz na Youtube

stiahnut PDF

13.OZ
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 28.05.2020 stiahnut PDF
Uznesenie z 13. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 28.05.2020 stiahnut PDF
12.OZ

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 19.02.2020 stiahnut PDF
Uznesenie z 12. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 19.02.2020 stiahnut PDF
Zvukový záznam z 12. zasadnutia OZ Externý odkaz na Youtube
11.OZ
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 11.12.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 11. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 11.12.2019 stiahnut PDF
10.OZ
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 18.09.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 10. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 18.09.2019 stiahnut PDF
9.OZ
Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 26.08.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 9. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 26.08.2019 stiahnut PDF
8.OZ Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 10.07.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 8. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 10.07.2019 stiahnut PDF
7.OZ
Zápisnica z 7. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 26.06.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 7. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 26.06.2019 stiahnut PDF
6.OZ

Zápisnica z 6. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 29.05.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 6. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 29.05.2019 stiahnut PDF
5.OZ
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 23.04.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 23.04.2019 stiahnut PDF
4. OZ Zápisnica z 4. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 20.03.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 4. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 20.03.2019 stiahnut PDF
3. OZ Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 23.01.2019 stiahnut PDF
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 23.01.2019 stiahnut PDF
2. OZ Zápisnica z 2. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 27.12.2018 stiahnut PDF
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 27.12.2018 stiahnut PDF
1. OZ Zápisnica z 1. zasadnutia OZ Zápisnica z obecného zastupiteľstva: 10.12.2018 stiahnut PDF
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ Uznesenie z obecného zastupiteľstva: 10.12.2018 stiahnut PDF

 

Prístupnosť