Menu Zavrieť

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva

Kalendár zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Beladice  v  II.polroku 2022.

Dátum Čas Miesto konania
21.6.2023

27.9.2023

29.11.2023

17 : 00 hod.

17 : 00 hod.

17: 00 hod.

Obecný úrad Beladice

Obecný úrad Beladice

Obecný úrad Beladice

 

Prístupnosť