Menu Zavrieť

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva

Kalendár zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Beladice  v  II.polroku 2022.

Dátum Čas Miesto konania
9.11. .2022 17 : 00 hod. Obecný úrad Beladice (Kultúrny dom)
8.12.2022 17 : 00 hod. Obecný úrad Beladice (Kultúrny dom)

 

Prístupnosť