Menu Zavrieť

Hlavný kontrolór

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.

Uznesením č. 00/20019, zo dňa 00.00.2019 bol za hlavného kontrolóra obce Beladice schválený: Ing. Ladislav Lauro

Funkčné obdobie: 2019 – 2021
Pracovná náplň: stiahnuť dokument

Prístupnosť