Menu Zavrieť

Hlavný kontrolór

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.

Uznesením č. 111/2019, zo dňa 26. augusta 2019 bol za hlavného kontrolóra Obce Beladice schválený: Mgr. Ján Veteráni

Funkčné obdobie: 2019 – 2025
Pracovná náplň: stiahnuť dokument

Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na I polrok roku 2020

Prístupnosť