Menu Zavrieť

Hlavný kontrolór

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.

Uznesením č. 111/2019  zo dňa 26. augusta 2019 za hlavného kontrolóra Obce Beladice  bol schválený Mgr. Ján Veteráni.

Funkčné obdobie: 2019 – 2025
Pracovná náplň: stiahnuť dokument

Dokument na stiahnutie : Plán kontrolnej činnosti – I. polrok  2020

Prístupnosť