Menu Zavrieť

Oznámenie o priamom predaji

Obec Beladice zverejňuje oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností – pozemkov formou zámeny  z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. Viac v prílohe:

01-Oznamenie_compressed

Dokument na stiahnutie: Oznamenie.pdf

Prístupnosť