Menu Zavrieť

Výberové konanie – vedúci správy majetku obce Beladice

Obec Beladice v súlade s ustanovením §-u 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení  neskorších predpisov vypisuje výberové konanie do funkcie „vedúci správy majetku OBCE BELADICE“

Výberové konanie - Vedúci správy majetku
Prístupnosť