Menu Zavrieť

Autor: Beladice

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Beladice

Dňa 23. februára 2020 sa konalo pri príležitosti 15. výročia založenia ZOZZP Beladice slávnostné valné zhromaždenie. Prítomní členovia a pozvaní hostia si zaspomínali na začiatky činnosti ZO. Za KS ZZP NK, predsedníčka Ing. Ľudmila Štefanková, odovzdala pri príležitosti 15. výročia činnosti ďakovné listy ZO Beladice ZO ZZP Beladice, výboru ZO a predsedníčke ZOZZP Beladice p. Ľudmile Sládekovej. V rámci programu vystúpili deti z materskej a základnej školy v Beladiciach a ľudová skupina Vrchári, s ktorou si prítomní zaspievali a niektorí aj zatancovali. Nezabudlo sa ani na jubilantov, ktorým sa pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea v roku 2020 zablahoželalo.

 

Nákupy do domácnosti – pomoc ohrozeným

Od pondelka 16.3. 2020, počas 14 dní, je pre ľudí 65+, osamelých a zdravotne postihnutých vytvorená nová forma pomoci v našej obci: Nákupy do domácnosti

Každý pracovný deň do 12.00 hod. je možné na tel. čísle 037/ 6330 522 OcÚ Beladice nahlásiť  vaše požiadavky.

Maximálne 10 druhov potravín do hmotnosti 10 kg. Nákup bude doručený ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc v pondelok, stredu a piatok. So zachovaním prísnych hygienických opatrení bude nákup zložený až pri vašich dverách. Táto služba bude bezplatná. Prosím, NEZNEUŽÍVAJTE túto službu, chceme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ak by ste sa radi pridali k tejto výzve a pomoci budeme vďační za akúkoľvek pomoc. Prosím, informujte ľudí, pre ktorých by táto forma pomoci mohla byť vhodná. Ďakujeme za Vaše zdieľanie a pomoc ! Obec realizuje pomoc prostredníctvom svojich pracovníkov a DHZO Beladice.

V Beladiciach, dňa 16.3. 2020

PhDr. Mário Žáčik
starosta obce

Prístupnosť