Menu Zavrieť

Značka: Koronavírus

Testovanie na COVID-19 – Poďakovanie

Vážení spoluobčania, partneri,

Máme za sebou náročný víkend cez ktorý sa uskutočnilo testovanie na COVID 19. Prípravy zo strany obce na testovanie začali už v pondelok – 26.októbra 2020. Informácie o podmienkach testovania zo strany štátu sa menili a dopĺňali každý deň. Z toho dôvodu obec nechcela nič ponechať na náhodu. Všetky možné riziká, na ktoré sme mali dosah sa snažila minimalizovať. Bol to hlavne výber miesta na testovanie, bezpečné státie,  dostatok miesta na odstup, čakanie na výsledok testu.

V priebehu niekoľkých dní bola zabezpečená logistika celého testovania – dezinfekcia, rukavice, stoly, stoličky, stany, pásky, upratovanie… . Najdôležitejšou úlohu bolo oslovenie zdravotníckeho personálu, požiarnikov a dobrovoľníkov a ich koordinácia. Obec v týchto záležitostiach spolupracovala a komunikovala s hlavným organizátorom celoplošného testovania –  Ozbrojenými silami SR a výkonnými zložkami štátnej správy. Spolupráca s pridelenými pracovníkmi Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR bola na dobrej úrovni, konštruktívna a korektná. V piatok -30.novembra 2020 bol pripravený na testovanie kompletne areál futbalového ihriska vo Veľkých Chrašťanoch, aby v sobotu 31.novembra 2020 o 7:00 hodine začalo testovanie obyvateľov obce Beladice. Hlavnú zásluhu a najväčší podiel na logistickom zabezpečení areálu mali zamestnanci Obecného úradu v Beladiciach.

Touto cestou ďakujem zdravotníckemu personálu zostavenému aj z z radov našich občanov, ktorí bez zaváhania podali pomocnú ruku a podieľali sa na testovaní – Márii Holubovej, Veronike Beláňovej, Ivete Géciovej, Eve Géciovej, Jarmile Dolákovej, Lucii Gutmanovej a Ľudmile Foglovej.

Poďakovanie patrí Dobrovoľnému hasičskému zboru v Beladiciach, jeho členom – Jurajovi Méresovi, Martinovi Kišacovi, Jánovi Bystrickému, Marekovi Boďovi a Jaroslavovi Bártovi.
Logistické zabezpečenie testovania podporili svojou osobnou účasťou a pomocou aj dobrovoľníci a spoločenské organizácie pôsobiace v obci – Poľovné združenie Gačov , Kynologický klub Beladice.
K dobrovoľníkom sa zaradili títo spoluobčania – Katarína Madolová, Kristína Salitriková, Stanislav Tokár, Ján Slíž, Ivan Kostelný, Rastislav Salitrik a Martin Horniak. Rovnako tak pomáhali aj podnikateľské subjekty – Mc Donald v Beladiciach zastúpený riaditeľom Zoltánom Vidom a manažérom Marekom Szoradom, firma Agri CS- zastúpená obchodným zástupcom Tomášom Chovancom.

O stravu sa postarali pracovníčky Školskej jedálne pri Základnej škole v Beladiciach Ľudmila Hupková, Zuzana Lazareková, Katarína Gutmanová, Viera Brunclíková. Energiu v podobe pagáčov a zákuskov pre výkonný štáb dobrovoľne, bez nároku na odplatu dodali Katarína Hupková, Lýdia Meresová, Stanislava Homolová, Anna Homolová.

Všetkým Vám patrí úprimná vďaka a moja osobná úcta.

Spolu to zvládneme!

V čase vypuknutia pandémie korona vírusu COVID-19 na Slovensku, aj Obec Beladice prijala nevyhnutné opatrenia, ktoré nariadil Úrad verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky. Zo dňa na deň sa v máji 2020 stala  akútnou požiadavka na zadováženie rúšok a na ich nosenie na verejných priestranstvách, obchodoch a prevádzkach. Do zadováženie  rúšok pre našich obyvateľov sa zapojili miestne organizácie – Miestny spolok SČK Beladice, Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja v Beladiciach, ale aj občania, jednotlivci.         Poďakovanie za poskytnutie pomoci patrí  členom miestnych spolkov a obyvateľom obce: Paulíne Bártovej, Petre Báťovej, Kataríne Bielej, Kvetoslave Ďuríčkovej st., Kvetoslave Ďuríčkovej ml., Gabrielovi  Farkašovi, Ľubici Géciovej, Helene Holubovej, Anne Homolovej, Matúšovi Homolovi, Dominike Homolovej-Lavičkovej, Márii Hrdličkovej, Jánovi a Zuzana Hromádkovým, Janke Komáromyovej, Emílii Kováčovej, Ivanovi Kostelnému, Zuzane Lazarekovej, Jozefovi Lazarekovi, Márii Mankoveckej, Magdaléne Mihaličkovej, Anne Miškovičovej, Viktórii Ondrišovej, Gabriele Polušinovej, Alene Porubcovej, Ivete Princzovej, Soni Rosinskej, Petre Šantavej, Hedvige Škorcovej, Márii Škorcovej, Magdaléne Švecovej, Rastislavovi Tokárovi, Márii Záhorskej a Anne Žáčikovej.

Prístupnosť