Menu Zavrieť

Rozšírenie čističky odpadových vôd

Obec Beladice, Neverice, Jelenec, Ladice a Kostoľany pod Tribečom vytvorili Mikroregión Podtríbečie – Drevenica a dohodli sa na spoločnom riešení odkanalizovania. Projekt zahŕňa úplnú rekonštrukciu a výstavbu novej čističky pre obec Beladice a následnú výstavbu nových čističiek pre obce z nášho mikroregiónu. Viac informácii nájdete v priložených dokumentoch:

Rozšírenie čističky odpadových vôd – EIA

Beladice rozšírenie ČOV posúdenie o začatí vplyvou na životné prostredie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Prístupnosť