Menu Zavrieť

Program odpadového hospodárstva, Beladice 2016-2020

Na základe cieľov a opatrení stanovených v POH SR bol vypracovaný Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020. V súlade s ním bol vypracovaný Program odpadového hospodárstva obce Beladice, ktorý je spracovaný tiež na časový interval rokov 2016 – 2020. Povinnosť vypracovať program odpadového obcou vyplýva z § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Schválený POH obce Beladice je strategický dokument pre odpadové hospodárstvo na jej území a je potrebné sa ním riadiť a plniť ho. Náhľad dokumentu:

Program odpadového hospodárstva pre obec Beladice na roky 2016 – 2020

program-odpadoveho-hospodarstva-2016-2020

Dokument na stiahnutie: https://www.obecbeladice.sk/wp-content/uploads/2019/01/program-odpadoveho-hospodarstva-2016-2020.pdf

Prístupnosť