Menu Zavrieť

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl Beladice Chrašťany, Školská 252 a materskej školy Parková 364, sa uskutoční 18. mája 2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v materskej škole Beladice Chrašťany pre obe materské školy. Zákonný zástupca dieťaťa príde s rúškom, vlastným perom, bez dieťaťa kvôli epidémii. Zákonní zástupcovia prinesú so sebou rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu), zdravotný preukaz poistenca a občiansky preukaz.

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, aktuálne bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa . Potvrdenie od detského pediatra o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa odovzdajú rodičia pri nástupe dieťaťa do materskej školy. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. 

  • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odloženie plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa do príslušnej materskej školy bude zákonnému zástupcovi dieťaťa doručené poštou do 30. júna 2020. 

Farský oznam

Milí priatelia, verím, že Veľká Noc, hoci iná ako ostatné, bola pre všetkých nás požehnaným časom vnútornej duchovnej obnovy. Pozývam vás pripojiť sa k sláveniu svätej omše aj v túto nedeľu Božieho milosrdenstva,dňa 19. apríla,o 10:00 hod.

Priamy prenos Vám prinesie stránka obce – Naše Beladice.

Prežime ju, ako pravú oslavu Božieho milosrdenstva.

S pozdravom farár farnosti Beladice Marek Tokarczyk.

Bohoslužby počas Veľkej noci

Bohoslužby počas Veľkej noci vo farskom kostole v Beladiciach (V. Chrašťany) len za prítomnosti pána farára.

Farár farnosti Beladice Marek Tokarczyk Vás srdečne pozýva sláviť Veľkonočné sviatky v obci Beladice prostredníctvom živého vysielania slávenia Bohoslužieb z farského kostola sv. Jána Nepomuckého. Vysielanie môžete zdielať aj na Vašich súkromných stránkach. Aj napriek súčasnej ťažkej situácii sa spoločne spojme ako jedna farská rodina a oslávme sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána.

Kvetná ned. 2020 (2)
Prístupnosť