Menu Zavrieť

Posledné príspevky na stránke:

Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 02.10.2021 t.j. v sobotu sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj  čipovanie  všetkých doteraz nezačipovaných psov.

 Očkovanie a čipovanie bude prebiehať  nasledovne:

v čase od 10,00 do 10,30 hod.  v  Malých Chrašťanoch,

             od 10,30 do 11,30 hod.  vo Veľkých Chrašťanoch,

             od 11,30 do 12,00 hod.  v Beladiciach,

              od 12,00 do 12,30 hod. na Pustom Chotári.

Cena za očkovanie besnoty je 6 eur, cena za čipovanie a registráciu psa  v systéme je 15 eur.  Očkovanie besnoty je zo zákona povinné, a tiež upozorňujeme občanov, že čipovanie psov je zo zákona povinné.

Na čipovanie je potrebné priniesť  občiansky preukaz.

V prípade záujmu je možnosť zaočkovať  psov aj kombinovanou vakcínou. Očkovanie bude vykonávať MVDr. Miroslav Baláž. Kontakt: 0903 431 581, 0903 567 988.

Milí občania,

dovoľujeme si vás informovať o zmene termínu zberu PAPIERA v našej obci z pôvodného 06.10. na 07.10.2021 (štvrtok).

odpadMilí občania,

dovoľujeme si vás informovať o zmene zberu komunálneho odpadu v našej obci z pôvodného termínu 15.09.2021 na 16.09.2021 (štvrtok).

Ďakujeme za pochopenie.

 

odpad

Vážení občania,

dovoľujeme si vás informovať o zmene zberu komunálneho odpadu v našej obci z pôvodného termínu 01.09.2021 na 02.09.2021 (štvrtok).

Ďakujeme za pochopenie.

Pred Obecným úradom v Beladiciach bude pristavený od pondelka 16.8.2021 veľkoobjemový kontajner na PAPIER a KARTÓNY. Prosíme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali iný odpad na aký je určený.

Kontajner je monitorovaný kamerovým systémom a bude pristavený do jeho naplnenia.

Ďakujeme.

Očkovanie a čipovanie v obci Beladice

Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 02.10.2021 t.j. v sobotu sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj  čipovanie  všetkých doteraz nezačipovaných psov.

 Očkovanie a čipovanie bude prebiehať  nasledovne:

v čase od 10,00 do 10,30 hod.  v  Malých Chrašťanoch,

             od 10,30 do 11,30 hod.  vo Veľkých Chrašťanoch,

             od 11,30 do 12,00 hod.  v Beladiciach,

              od 12,00 do 12,30 hod. na Pustom Chotári.

Cena za očkovanie besnoty je 6 eur, cena za čipovanie a registráciu psa  v systéme je 15 eur.  Očkovanie besnoty je zo zákona povinné, a tiež upozorňujeme občanov, že čipovanie psov je zo zákona povinné.

Na čipovanie je potrebné priniesť  občiansky preukaz.

V prípade záujmu je možnosť zaočkovať  psov aj kombinovanou vakcínou. Očkovanie bude vykonávať MVDr. Miroslav Baláž. Kontakt: 0903 431 581, 0903 567 988.

Zber papiera

Pred Obecným úradom v Beladiciach bude pristavený od pondelka 16.8.2021 veľkoobjemový kontajner na PAPIER a KARTÓNY. Prosíme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali iný odpad na aký je určený.

Kontajner je monitorovaný kamerovým systémom a bude pristavený do jeho naplnenia.

Ďakujeme.

Prístupnosť