Menu Zavrieť

Galéria

Rok 2020

dole šípka

Szentivanyi cup 2020

Zverejnené: 27. júla 2020

Dňa 25. júla 2020 Obec Beladice na futbalovom ihrisku vo Veľkých Chrašťanoch uskutočnila II. ročník futbalového turnaja pod názvom Szentivanyi cup. Futbalového turnaja sa zúčastnilo 8 súťažných tímov z Beladíc, zostavených z miestnych hráčov a z hráčov z okolitých obcí. Hralo sa podľa stanovených pravidiel sálového futbalu. Platil vyraďovací systém, na základe ktorého postupovali do finále turnaja víťazi jednotlivých skupín. Zápasy rozhodovali futbaloví rozhodcovia – Rado Rajnoha a Lukáš Lednický.

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Beladice

Zverejnené: 23. marca 2020

Dňa 23. februára 2020 sa konalo pri príležitosti 15. výročia založenia ZOZZP Beladice slávnostné valné zhromaždenie. Prítomní členovia a pozvaní hostia si zaspomínali na začiatky činnosti ZO. Za KS ZZP NK, predsedníčka Ing. Ľudmila Štefanková, odovzdala pri príležitosti 15. výročia činnosti ďakovné listy ZO Beladice ZO ZZP Beladice, výboru ZO a predsedníčke ZOZZP Beladice p. Ľudmile Sládekovej. V rámci programu vystúpili deti z materskej a základnej školy v Beladiciach a ľudová skupina Vrchári, s ktorou si prítomní zaspievali a niektorí aj zatancovali. Nezabudlo sa ani na jubilantov, ktorým sa pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea v roku 2020 zablahoželalo.

Karneval pre deti

Zverejnené: 10. februára 2020

Podujatie organizoval Obecný úrad Beladice v spolupráci s materskými škôlkami. Pre najmenších účastníkov a ich rodičov, ktorí prišli v karnevalových maskách bol pripravený dvojhodinový zábavný program. Občerstvenie v podobe sladkosti, nápojov a fašiangových šišiek chutnalo všetkým, ktorí prišli v dobrej nálade v stredu popoludní na karneval. Karneval bol sprevádzaný hudbou, hrami, ktoré si pripravili pani učiteľky materských škôl.

6. ročník Novoročného turnaja

Zverejnené: 13. januára 2020

Trojkráľový večer 6.1.2020 

Zverejnené: 13. januára 2020

Dňa 6.januára 2020 – záverom vianočného obdobia na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnil slávnostný, novoročný koncert pod názvom Trojkráľový večer, v miestnom farskom kostole sv.Jána Nepomuckėho vo Veľķých Chrašťanoch.

V hojnom počte sa opäť zišli obyvatelia obce Beladice a pozvaní hostia, aby si pozreli program prezentujúci zvyky, piesne a vinše vianočného cyklu z regiónu Nitry, Tekova a Púchovskej doliny. Za zvukov zvonov, trombit, pastierskych píšťal prišli sa pokloniť do Betlémskej maštaĺky v našom kostole a odovzdať dar lásky novorodenému Ježišovi pastieri, anjeli a pútnici z folklórneho súboru Jelenčan. z Jelenca, trombitáši folklórnej skupiny Javornik z Lúk pod Makytou, ženy ženskej speváckej skupiny Limbačka z Tekova za doprovodu Ponitranskej muziky z Nitry. Ako hosť programu vystúpil gajdoš Mário Pavel z Veľkého Zálužia a speváčka ľudových piesní Barbora Mandzaková

z Bratislavy. Program autorsky pripravila Patrícia Žáčiková.

Prístupnosť