Menu Zavrieť

Kategória: Novinky v obci

Farský oznam

Milí priatelia, verím, že Veľká Noc, hoci iná ako ostatné, bola pre všetkých nás požehnaným časom vnútornej duchovnej obnovy. Pozývam vás pripojiť sa k sláveniu svätej omše aj v túto nedeľu Božieho milosrdenstva,dňa 19. apríla,o 10:00 hod.

Priamy prenos Vám prinesie stránka obce – Naše Beladice.

Prežime ju, ako pravú oslavu Božieho milosrdenstva.

S pozdravom farár farnosti Beladice Marek Tokarczyk.

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Beladice

Dňa 23. februára 2020 sa pri príležitosti 15. výročia založenia Základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých Beladice uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie. Prítomní členovia a pozvaní hostia si zaspomínali na začiatky činnosti miestnej organizácie. Pri príležitosti výročia založenia organizácie, odovzdala krajská predsedníčka zväzu zdravotne postihnutých, pani  Ing. Ľudmila Štefanková pochvalný diplom, predsedníčke miestnej organizácii Ľudmile Sládekovej. Pochvalné diplomy boli odovzdané aj ďalším zakladajúcim členom. V kultúrnom programe, v rámci slávnostného valného zhromaždenia, vystúpili deti z materskej a základnej školy v Beladiciach.

 

Trojkráľový večer

Obec Beladice a Rímskokatolícky farský úrad Beladice Vás srdečne pozývajú na Trojkráľový večer, ktorý sa bude konať: 6. januára 2020 (v pondelok) o 15:30 v kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Chrašťanoch.

Tešíme sa na Vašu účasť, veríme, že  spoločne prežijeme nezabudnuteľné chvíle pri vianočných koledách a piesňach.

Vianočný strom

Centrum našej obce už skrášľuje vianočná výzdoba, vrátane vianočného stromčeka. Posledný novembrový deň vyrástol na námestí pri Hlavnej ulici vianočný strom, ktorý postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Malých Chrašťanoch. Na námestí sa týči krásny smrek. Obec a jej obyvatelia ho dostali darom od rodiny Jána Ondriša ml. z Veľkých Chrašťan, za čo mu vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Vianočný strom sa rozsvietil 1.decembra a bude radosť všetkým obyvateľom obce počas celých vianočných sviatkov.

Obnovený kríž Poklona z roku 1798

Nový univerzálny priestor, ktorý ponúka miesto na rozjímanie, relax, zábavu a zároveň pripomenie históriu obce Beladice (okres Zlaté Moravce), vznikol  na Parkovej ulici v Beladiciach,  v okolí starobylej sakrálnej pamiatky. Centrom priestoru je zrekonštruovaný kríž Poklona z roku 1798. Opravy vzácnej chátrajúcej pamiatky sa ujal reštaurátor  Martin Mikuláš, ktorý kríž Poklona odborne zrekonštruoval. 

Vďaka profesionálnemu prístupu je kríž jedným z množstva vzácnych sakrálnych pamiatok, ktoré  v slovenských obciach Martin Mikuláš rekonštruoval  a tým napomohol k uchovaniu ich histórie, ako sa stalo  aj v prípade obce Beladice. Reštauračné práce trvali od augusta do 28.októbra 2019, kedy bol  kríž  na novo osadený do priestoru.

Až po  tejto fáze mohli začať napredovať stavebné úpravy okolia, ktoré vychádzajú z projektu  krajinného architekta Zoltána Balka. Zoltán Balko po  intenzívnej komunikácii s vedením obce veľmi citlivo zohľadnil v projekte jej požiadavky –  zosúladenie  priestoru  na pokojné rozjímanie a zároveň vytvorenie zóny ihriska tak, aby si novovznikajúci  komplex zachoval vidiecky charakter a vzájomne fungoval v symbióze. Zrekonštruovaný kríž je  lokalizovaný v časti priestoru dostupného z hlavnej cestnej  komunikácie. Je umiestnený  uprostred štyroch chodníkov, ktoré symbolizujú  krížne cesty. Tie zároveň rozdeľujú plochu na štyri časti, ktoré symbolizujú štyri časti obce, teda Beladice, Pustý Chotár, Veľké a Malé Chrašťany.

Prístupnosť