Menu Zavrieť

Kategória: Nezaradené

Nákupy do domácnosti – pomoc ohrozeným

Od pondelka 16.3. 2020, počas 14 dní, je pre ľudí 65+, osamelých a zdravotne postihnutých vytvorená nová forma pomoci v našej obci: Nákupy do domácnosti

Každý pracovný deň do 12.00 hod. je možné na tel. čísle 037/ 6330 522 OcÚ Beladice nahlásiť  vaše požiadavky.

Maximálne 10 druhov potravín do hmotnosti 10 kg. Nákup bude doručený ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc v pondelok, stredu a piatok. So zachovaním prísnych hygienických opatrení bude nákup zložený až pri vašich dverách. Táto služba bude bezplatná. Prosím, NEZNEUŽÍVAJTE túto službu, chceme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ak by ste sa radi pridali k tejto výzve a pomoci budeme vďační za akúkoľvek pomoc. Prosím, informujte ľudí, pre ktorých by táto forma pomoci mohla byť vhodná. Ďakujeme za Vaše zdieľanie a pomoc ! Obec realizuje pomoc prostredníctvom svojich pracovníkov a DHZO Beladice.

V Beladiciach, dňa 16.3. 2020

PhDr. Mário Žáčik
starosta obce

Trojkráľový večer

Dňa 6. januára 2020 – záverom vianočného obdobia na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnil slávnostný, novoročný  koncert pod názvom Trojkráľový večer, v miestnom farskom kostole sv. Jána Nepomuckėho vo Veľķých Chrašťanoch. V hojnom počte sa opäť zišli obyvatelia obce Beladice a pozvaní hostia, aby si pozreli  program prezentujúci  zvyky, piesne a vinše vianočného cyklu z regiónu Nitry, Tekova a Púchovskej doliny.

Za zvukov zvonov, trombīt, pastierskych píšťaľ prišli sa  pokloniť do  Betlémskej maštaľky  v našom kostole a odovzdať dar lásky novorodenému Ježišovi pastieri, anjeli a pútnici z  folklórneho súboru Jelenčan z Jelenca, trombitáši folklórnej skupiny Javorník z Lúk pod Makytou,  ženy ženskej speváckej skupiny Limbačka z Tekova za doprovodu Ponitranskej muziky z Nitry. Ako hosť programu vystúpil gajdoš Mário Pavel z Veľkého Zálužia a  speváčka ľudových piesnī Barbora Mandzaková z Bratislavy. Program autorsky pripravila Patrícia Žáčiková.

Prístupnosť