Menu Zavrieť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 04_2022 o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou

Prístupnosť