Menu Zavrieť

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – voľby NR SR 2020

V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 obec Beladice zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia:  podatelna@obecbeladice.sk

email

Prístupnosť