Menu Zavrieť

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s  harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, Obec Beladice určuje pre zasielanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, túto e-mailovú adresu:

mihalickova@obecbeladice.sk

email

Prístupnosť