Menu Zavrieť

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej siete (Ing. Marcel Sládek a Západoslovenská distribučná, a.s.) + plnomocenstvo

Prístupnosť