Menu Zavrieť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 1_2017 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Beladice“

Prístupnosť