Menu Zavrieť

Vyvlastňovacie konanie – objekt č. 690-Informačný systém RC

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 690-Informačný systém RC – stavebná časť (Vyvesené dňa 18.8.2021)

SKM_C224e21081713141

 

Prístupnosť