Menu Zavrieť

VZN obce Beladice O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 č. 3-2016

Prístupnosť