Menu Zavrieť

Všeobecné záväzné nariadenie obce Beladice č.2_2020 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Beladice Zmeny a doplnky č. 1.

Prístupnosť