Menu Zavrieť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 05_2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škol a školských zariadení (zmena od 01.2023)_compressed

Prístupnosť