Menu Zavrieť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 03_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady_compressed

Prístupnosť