Menu Zavrieť

Dodatok k VZN č. 1-2015 obce Beladice O určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a ˇčíslovaní stavieb v obci Beladice, v katastrálnom území Beladice, Pustý Chotár, Veľké Chrašťany, Malé Chrašťany

Prístupnosť