Menu Zavrieť

Územné rozhodnutie VV – Dammatis vodovod 18 RD

Rozhodnutie o umiestnení stavieb „Beladice  – rozšírenie vodovodu pre 18 RD“ a rozšírenie kanalizácie pre 18 RD v časti Pustý Chotár. Náhľad dokumentu:

Územné rozhodnutie VV – Damatis vodovod 18 RD

Dokument na stiahnutie: Územné rozhodnutie VV – Damatis vodovod 18 RD

Prístupnosť