Menu Zavrieť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 1 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov – na zverejnenie

Prístupnosť