Menu Zavrieť

Verejná vyhláška Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, zverejnené dňa 16.2.2022

Prístupnosť