Menu Zavrieť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 5_2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škol a školských zariadení (zmena od 01.2023)

Prístupnosť