Menu Zavrieť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 1_2024 o verejnom poriadku – na zverejnenie

Prístupnosť