Menu Zavrieť

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice č. 01_2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

Prístupnosť