Menu Zavrieť

Testovanie na COVID – 19

Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 23.01.2021 v priestoroch obecného úradu od 8:00 do 20:00

8:00 – 9:30 h.

Malé Chrašťany, Pérov

9:30 – 12:00 h.

Pustý Chotár

12:00 – 13:00 h.

prestávka, dezinfekcia

13:00 – 17:00 h.

Veľké Chrašťany

17:00 – 17:40 h.

prestávka, dezinfekcia

17:40 –19:00 h.

Beladice

19:00 – 20:00 h.

obyvatelia ostatných miest a obcí na Slovensku, obyvatelia obce Beladice všetkých častí.

V záujme zabezpečenia plynulého chodu testovania vás o situácii pred odberovým

Od 27. januára do 2. februára bude potrebný negatívny test:

  • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti a cestu späť,
  • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
  • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
  • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
  • na cestu do zahraničia,
  • na cestu do prírody, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
  • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
  • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

(zdroj: pravda.sk)

Prístupnosť