Menu Zavrieť

test zmluvy

DátumNázovDodávateľSuma
24.01.2019Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Tomáš Zboja, Kuzmányho 4, 036 01 Martin540 €
28.12.2018Zmluva o nájme o nebytových priestorovI.V.J., s.r.o, Župná ulica č.54, Zlaté Moravce0,00 €
09.11.2018Zmluva - Požiarna zbrojnicaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky28 462 €
15.10.2018Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír HalásVladimír Halás0,00 €
11.09.2018 Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír HalásVladimír Halás0,00 €
07.06.2018Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníkaAlex Borbely, Marián Orolín, Ján Orolín, Miroslav Ladányi (nar. 1951), Peter Ladányi, Mgr. Miroslav Ladányi (1978), Jaroslav Ladányi, MUDr. Róbert Illéš1,00 €
12.05.2018Dodatok č. IROP - D1 - 302021H970 - nenávratný finančný príspevok.Nitriansky samosprávny kraj139 111 €
23.04.2018Kúpna zmluva č.: ZD1/130318 uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisovKRAJSPOL SK, s.r.o.13 140 €
23.04.2018Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisovGrossa Nova, s.r.o.0,00 €
05.04.2018Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisovMário Homola Piliarska výroba - porez dreva, hobľovanie-impregnácia dreva9 202 €
03.03.2018Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu č. 2017/11/PGMP PROFIT PB, s.r.o.0,00 €
27.02.2018Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTUMP PROFIT PB, s.r.o.0,00 €
12.02.2018Zmluva o dielo - ,,Výmena strechy na obecnej budove"DlMl max, s.r.o.25 979 €
05.02.2018Zmluva o dielo MŠ Beladice - Rekonštrukcia a prístavba MŠ BeladiceAGROSTAV HSV spol. s r.o.129 908 €
15.01.2018Zmluva o manažmente projektu 2017/11/PGMP PROFIT PB, s.r.o. Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica0,00 €
20.11.2017Zmluva o dielo na realizáciu diela ,,Kamerový systém v obci Beladice"MK hlas, s.r.o24 978
14.11.2017Zmluva o poskytnutí NFP č.IROP Z-302021H970 221-10Ministerstvo pôdohospodárstva8 187 €
09.11.2017ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitriansky samosprávny kraj138 225 €
11.10.2017Príkazná zmluva č.13/2017/ELZdruženie miest a obcí Žitného ostrova0,00 €
21.07.2017Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prśpevku na podporu realizácie projektu: "Zábavné centrum pre deti", realizovaného na výzvu:ISMRMT012017Mikroregión Tríbečsko38 988 €
17.07.2017Kúpna zmluvaMária Ladányiová, rod. Beláňová, Mária Čikelová, rod. Horvátová, Helena Minárová, rod. Horvátová, Anna Horváthová, rod. Horváthová.4,00 €
06.04.2017Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky20 000 €
28.03.2017Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra20 000 €
21.02.2017Zmluva o spolupráci a poradenstve.TORVEL s.r.o.1 600 €
14.02.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzkySlovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky61 957 €
05.01.2017Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020PROUNION, a.s., IČO: 45597103, Adresa: Piaristická 2, 94901 NITRA0,00 €
12.04.2016Zmluva č. ZNR01112016220 odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava0,00 €
14.12.2015Zmluva o poskytovani auditorských služiebN.M. Audit, s.r.o.0,00 €
13.11.2015Zmluva o dielo - ÚPO BeladiceIng. arch. Peter Mizia NEUTRA- architektonický ateliér23 700 €
26.10.2015Zmluva o výpožičke KRHZSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky0,00 €
22.10.2015Zmluva o dielo-Multifunkčné ihriskoSportReal Nitra, s.r.o.0,00 €
19.10.2015Zmluva o poskytnutí dotácie - Multifunkčné ihriskoÚrad vlády Slovenskej republiky0,00 €
23.09.2015Zmluva č. 108222 08U01 - odstredivka kaluEnviromentálny fond0,00 €
22.07.2014Záložná zmluva č.407-417-2011 návrh na vkladŠtátny fond rozvoja bývania0,00 €
11.07.2014Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní NFPMinisterstvo hospodárstva SR0,00 €
20.04.2014Verejne osvetlenie BeladiceMinisterstvo hospodárstva SR179 618 €
29.01.2014Zmula o prevádzkovaní verejného vodovoduZápadoslovenská vodárenská spoločnosť0,00 €
13.12.2013Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VBZápadoslovenská distribučná, a.s.0,00 €
10.03.2014Zmluva o dielo - pre projekt rekonštrukcie verejného osvetleniaELcomp s.r.o, Pražská 2, Nitra91 280 €
05.03.2014Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VBZápadoslovenská energetika a.s.0,00 €
Prístupnosť