Menu Zavrieť

Značka: covid19

6. Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19

Odberové miesto pre občanov obce Beladice je zriadené v priestoroch:
Obecného úradu Beladice, v miestnej časti Veľké Chrašťany.

Testovať sa bude v sobotu 27. 02. 2021 od 8:00 h. do 17:00 h..

Miesto testovania Posledná aktualizácia hodina Počet ľudí v rade/odhadovaný čas čakania pred testom v min.
Beladice, obecný úrad

Odporúčaný harmonogram príchodu do odberného miesta platný pre obyvateľov obce Beladice:

8:00  – 9:00 h. Malé Chrašťany, Pérov
9:00  – 10:30 h. Pustý Chotár
10:30 – 11:45h. Beladice
11:55  – 13:00 h. Obed, dezinfekcia
13:00  – 16:45 h. Veľké Chrašťany

6. Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19

Odberové miesto pre občanov obce Beladice je zriadené v priestoroch:
Obecného úradu Beladice, v miestnej časti Veľké Chrašťany.

Testovať sa bude v sobotu 27.02.2021 od 8:00 h. do 17:00 h..

Miesto testovania Posledná aktualizácia hodina Počet ľudí v rade/odhadovaný čas čakania pred testom v min.
Beladice, obecný úrad ukončené ukončené

Testovať sa bude  v sobotu 27. 2. 2021 od 8:00 h. do 17:00 h.. Odporúčaný harmonogram príchodu do odberného miesta platný  pre obyvateľov obce Beladice :

8:00  – 9:00 h. Malé Chrašťany, Pérov
9:00  – 10:30 h. Pustý Chotár
10:30 – 11:45h. Beladice
11:55  – 13:00 h. Obed, dezinfekcia
13:00  – 16:45 h. Veľké Chrašťany

Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19

Odberové miesto pre občanov obce Beladice je zriadené v priestoroch Obecného úradu Beladice, v miestnej časti Veľké Chrašťany.

Testovať sa bude v sobotu 06. 2. 2021 od 8:00 h. do 19 :00 h.

Priebežne aktualizovaná tabuľka počtu ľudí na testovaní

Miesto testovania Posledná aktualizácia hodina Počet ľudí v rade/odhadovaný čas čakania pred testom v min.
Beladice, obecný úrad ukončené ukončené

Odporúčaný harmonogram príchodu do odberného miesta platný pre obyvateľov obce Beladice :

8:00 – 9:30 h.

Malé Chrašťany, Pérov

9:30 – 11:45 h.

Pustý Chotár

12:00 – 13:00 h.

prestávka, dezinfekcia

13:00 – 16:45 h.

Veľké Chrašťany

17:00 – 17:30 h.

prestávka, dezinfekcia

17:30 – 18:45 h.

Beladice

Odporúčame :

 • dať sa otestovať rodičom školopovinných detí I. stupňa a rodičom ktoré detí navštevujú miestu MŠ
 • dať sa otestovať občanom od 15 do 65 rokov,
 • dôsledne zvážiť okolnosti vychádzania na testovanie a ďalšie okolnosti občanom nad 65 rokov,
 • občanom, ktorí prekonali COVID 19, odporúčame zaobstarať si doklad o prekonaní ochorenia vystavený obvodným lekárom.

Prednosť majú starší občania nad 65 rokov so sprievodom v počte 1 osoba. Pripomíname nepodceniť dôležitosť primeraného oblečenia a obuvi, primerane k počasiu.

PhDr. Mário Žáčik, starosta

Ministerstvo – Očkovanie COVID-19

Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj prostredníctvom našej infolinky na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 222 200 910). Infolinka je k dispozícii denne od 8:00 do 20:00 hod.

Táto infolinka je tu pre vás, neváhajte ju využiť a dajte o nej vedieť aj vašim známym. Na druhej strane, chceme vás poprosiť, aby ste na registráciu stále prioritne využívali formulár na stránke korona.gov.sk. Môžete cez neho registrovať aj vašich príbuzných. Infolinka je k dispozícií, ale ak sa zvládnete sami zaregistrovať cez formulár, uvoľníte kapacity na infolinke pre iných

 

Druhé testovanie na COVID-19

Odberové miesto pre občanov obce Beladice je zriadené v priestoroch Obecného úradu Beladice, v miestnej časti Veľké Chrašťany. Testovať sa bude v sobotu 30. 1. 2021 od 8:00 h. do 19 :00 h..

Priebežne aktualizovaná tabuľka počtu ľudí na testovaní

Miesto testovania Posledná aktualizácia hodina Počet ľudí v rade/odhadovaný čas čakania pred testom v min.
Beladice, obecný úrad ukončené ukončené

Odporúčaný harmonogram príchodu do odberného miesta platný pre obyvateľov obce Beladice :

8:00 – 9:30 h.

Malé Chrašťany, Pérov

9:30 – 11:45 h.

Pustý Chotár

12:00 – 13:00 h.

prestávka, dezinfekcia

13:00 – 16:45 h.

Veľké Chrašťany

17:00 – 17:30 h.

prestávka, dezinfekcia

17:30 – 18:45 h.

Beladice

V záujme zabezpečenia plynulého chodu testovania vás o situácii pred odberovým miestom budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, www. obec beladice.sk, kde bude aktualizovaná tabuľka s počtom čakajúcich. Aktualizované informácie budú aj na facebookovej stránke Naše Beladice – prostredníctvom krátkeho živého vysielania.

Testovanie je dobrovoľné, s možnosťou účasti na testovaní všetkých obyvateľov obce.

Odporúčame:

 • dať sa otestovať občanom od 15 do 65 rokov,
 • dôsledne zvážiť okolnosti vychádzania na testovanie a ďalšie okolnosti občanom nad 65 rokov,
 • občanom, ktorí prekonali COVID 19, odporúčame zaobstarať si doklad o prekonaní ochorenia vystavený obvodným lekárom.

Dĺžka testovania jednotlivca je podmienená viacerými faktormi, hlavne počtom zdravotníkov a kapacitou priestoru určeného na čakanie na výsledky.

Vyzývame k ohľaduplnosti.

Prednosť majú starší občania nad 65 rokov so sprievodom v počte 1 osoba.

Pripomíname nepodceniť dôležitosť primeraného oblečenia a obuvi, primerane k počasiu.

PhDr. Mário Žáčik, starosta

Testovanie na COVID – 19

Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 23.01.2021 v priestoroch obecného úradu od 8:00 do 20:00

8:00 – 9:30 h.

Malé Chrašťany, Pérov

9:30 – 12:00 h.

Pustý Chotár

12:00 – 13:00 h.

prestávka, dezinfekcia

13:00 – 17:00 h.

Veľké Chrašťany

17:00 – 17:40 h.

prestávka, dezinfekcia

17:40 –19:00 h.

Beladice

19:00 – 20:00 h.

obyvatelia ostatných miest a obcí na Slovensku, obyvatelia obce Beladice všetkých častí.

V záujme zabezpečenia plynulého chodu testovania vás o situácii pred odberovým

Od 27. januára do 2. februára bude potrebný negatívny test:

 • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti a cestu späť,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu do prírody, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

(zdroj: pravda.sk)

Prístupnosť