Menu Zavrieť

Úradná tabuľa

 •  Verejná vyhláška – návrh zmien a doplnkov č.4 ÚP obce Beladice – zverejnené 15.09.2014

Ekologicka stabilita
Geometrický plán
Informácia pre verejnosť
Obálka
Riešenie záujmového územia
Širšie dopravné väzby
Širšie územné vzťahy
Tabuľka PPF
Verejná vyhláška zmien
Zadanie
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Informácia pre verejnosť  – CO, zverejné dňa 18. júla 2014

Informácia_pre_verejnosť_-_CO (1)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Harmonogram  separovaného zberu na II. polrok 2014, zverejné dňa 27. júna 2014

Harm._separ._zberu_na_II._polrok_2014 (1)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Harmonogram  separovaného zberu na II. polrok 2014, zverejné dňa 27. júna 2014

Harm._separ._zberu_na_II._polrok_2014 (1)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Odpis zápisnice o priebehu a výsledku volby prezidenta SR 2014 – prvé kolo

volby prezidenta
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Oznámenie o dražbe č.  SD034/14, zverejnené dňa 19.júna 2014

oznamenie o drazbe c SD034-14
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Výberové konanie riaditeľ ZŠ – zverejnené dňa 20. mája 2014

Výberové_konanie_-_riaditeľ_ZŠ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Harmonogram zberu separovaného zberu na I. polrok 2014

harmonogram
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Územné rozhodnutie

rozhodnutie
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Všeobecné záväzné nariadenie obce Beladice na rok 2014 o dani z nehnuteľnosti č. 2/2013

nariadenie
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Všeobecné záväzné nariadenie obce Beladice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 č. 1/2013 o podmienkach určovania a vyberania týchto daní a poplatku na území obce Beladice

všeobecne záväzné nariadenie
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prístupnosť