Menu Zavrieť

Povinné zverejňovanie

Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve: Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Alex Borbely, Marián Orolín, Ján Orolín, Miroslav Ladányi (nar. 1951), Peter Ladányi, Mgr. Miroslav Ladányi (1978), Jaroslav Ladányi, MUDr. Róbert Illéš 1,00 € 07.06.2018 Zmluva
IROP – D1 – 302021H970 – 221 – 10 DODATOK Č. IROP – D1 – 302021H970 – 221 – 10 k ZMLUV E O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO P RÍSPEVKU Č. IROP – Z – 302021H970 – 221 – 10 zo dňa 09.11.2017 Nitriansky samosprávny kraj 139 111,01 € 12.05.2018 Zmluva
ZD1/130318 Kúpna zmluva č.: ZD1/130318 uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov KRAJSPOL SK, s.r.o. 13 140,00 € 23.04.2018 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Grossa Nova, s.r.o. 0,00 € 23.04.2018 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Mário Homola Piliarska výroba – porez dreva, hobľovanie-impregnácia dreva 9 202,61 € 05.04.2018 Zmluva
Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU MP PROFIT PB, s.r.o. 0,00 € 27.02.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove“ DlMl max, s.r.o. 25 979,88 € 12.02.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice AGROSTAV HSV spol. s r.o. 129 908,40 € 05.02.2018 Zmluva
2017/11/PG ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 2017/11/PG MP PROFIT PB, s.r.o. 0,00 € 11.01.2018 Zmluva
Kamerový systém ZoD na realizáciu diela ,,Kamerový systém v obci Beladice“ MK hlas, s.r.o. 24 978,89 € 14.11.2017 Zmluva
IROP-Z- 302021H970- 221-10 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitriansky samosprávny kraj 138 225,00 € 09.11.2017 Zmluva
Príkazná zmluva č.13/2017/EL Príkazná zmluva č.13/2017/EL Združenie miest a obcí Žitného ostrova 0,00 € 11.10.2017 Zmluva
012017/1/1.1 – 07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prśpevku na podporu realizácie projektu: „Zábavné centrum pre deti“, realizovaného na výzvu:ISMRMT012017 Mikroregión Tríbečsko 38 988,00 € 21.07.2017 Zmluva
2017-17-07 Kúpna zmluva Mária Ladányiová, rod. Beláňová, Mária Čikelová, rod. Horvátová, Helena Minárová, rod. Horvátová, Anna Horváthová, rod. Horváthová. 4,00 € 17.07.2017 Zmluva
39/NR/2016 Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra 20 000,00 € 28.03.2017 Zmluva
2122017 Zmluva o spolupráci a poradenstve. TORVEL s.r.o. 1 600,00 € 21.02.2017 Zmluva
SEBE/2/2017/810-00/Bel Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzky Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 61 957,85 € 14.02.2017 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020 PROUNION, a.s. 0,00 € 05.01.2017 Zmluva
ZNR01112016220 Zmluva č. ZNR01112016220 uzatvorená podľa par. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zakonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa par. 59 odst. 2 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0,00 € 12.04.2016 Zmluva
14122015 Zmluva o poskytovani auditorských služieb N.M. Audit, s.r.o. 0,00 € 14.12.2015 Zmluva
Prístupnosť